Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

четвртак, 27 јануар 2022
Основни суд у Нишу
Јавне набавке

У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Нишу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.

Назив

Документација

Рок за подношење понуда

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки на које се ЗЈН не примењује
План јавних набавки

 

ЈН 10-II/2021: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

06.12.2021. до 12:00

ЈН 22/2021: Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

10.11.2021. до 12:00

ЈН 21/2021: Набавка добара - клима уређаја са уградњом

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

03.08.2021. до 12:00

ЈН 20/2021: Набавка добара - униформе за судску стражу

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

19.07.2021. до 12:00

ЈН 3/2021: Набавка добара - тонера за ласерске штампаче

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

08.06.2021. до 12:00

ЈН 2/2021: Набавка добара - потрошног материјала за одржавање зграде и инвентара

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

01.06.2021. до 12:00

ЈН 5/2021: Набавка услуге - Правна база прописа "Paragraf-lex"

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

28.05.2021. до 12:00

ЈН 4/2021: Набавка добара - тонера за фото-копир апарате

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

05.05.2021. до 12:00

ЈН 2/2021: Набавка добара - мердевина

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

05.05.2021. до 12:00

ЈН 10/2021: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

31.03.2021. до 12:00

ЈН 9-I/2021: Набавка заштитне баријере од плексигласа

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

24.02.2021. до 12:00

ЈН 1/2021: Набавка моторног безоловног "евро премијум БМБ95" бензина

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

17.02.2021. до 12:00

ЈН 7/2021: Набавка услуге репарације врата

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

10.02.2021. до 12:00

ЈН 9/2021: Набавка заштитне баријере од плексигласа

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

05.02.2021. до 12:00

ЈН 8/2021: Набавка огласне табле

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

05.02.2021. до 12:00

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки
Измена плана јавних набавки

 

ЈН 2.1.9/2020: Набавка гума за путничко возило

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

14.12.2020. до 12:00

ЈН 2.1.8/2020: Набавка обуће за судске стражаре

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

07.12.2020. до 12:00

ЈН 2.2.5/2020: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

24.11.2020. до 12:00

ЈН 2.1.4/2020 I: Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

13.10.2020. до 12:00

ЈН 2.2.7/2020: Набавка услуге репарације врата

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

29.09.2020. до 12:00

ЈН 2.1.4/2020: Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

22.09.2020. до 12:00

ЈН 1.1.4/2020: Набавка канцеларијског намештаја

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.06.2020. до 12:00

ЈН 1.1.2/2020: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Обавештење о закљученом уговору

08.06.2020. до 12:00
10.06.2020. до 12:00

ЈН 1.1.3/2020: Набавка штампаног материјала и сродних производа

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.06.2020. до 12:00

ЈН 1.1.1/2020: Набавка разног канцеларијског материјала и потрепштина

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

30.03.2020. до 12:00

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки
Измена плана јавних набавки

 

Архива

Архива јавних набавки

 

Интерни акт суда, којим је ближе уређен поступак јавних набавки, можете погледати овде.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje