Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

среда, 20 фебруар 2019
Основни суд у Нишу
Јавне набавке

У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Нишу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.

Назив

Документација

Рок за подношење понуда

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки

 

ЈН 1.1.2/2018: Набавка штампаног материјала и сродних производа

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора

13.04.2018. до 12:00

ЈН 1.1.1/2018: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одговор на питање 2
Одговор на питање 3
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора

11.04.2018. до 12:00

ЈН 1.1.3/2018: Набавка канцеларијског материјала и потрепштина

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

10.04.2018. до 12:00

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки

 

ЈН 1.1.3/2017: Набавка канцеларијског материјала и потрепштина

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.03.2017. до 12:00

ЈН 1.1.2/2017: Набавка штампаног материјала и сродних производа

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.03.2017. до 12:00

ЈН 1.1.1/2017: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.02.2017. до 12:00

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки

 

ЈН 2.2.10/2016: Сервисирање клима уређаја

Јавни позив
Конкурсна документација

18.05.2016. до 12:00

ЈН 1.1.3/2016: Разна канцеларијска опрема и потрепштине

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

31.03.2016. до 12:00

ЈН 1.1.2/2016: Штампани материјал и сродни производи

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

31.03.2016. до 12:00

ЈН 1.1.1/2016: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

01.03.2016. до 12:00

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки

 

ЈН 1.1.2/2015: Избор добављача горива БМБ 95

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.12.2015. до 12:00

ЈН 2.1.2/2015: Набавка програмског пакета за обрачун камата

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о издавању наруџбенице

20.03.2015. до 12:00

ЈН 2.2.14/2015: Геодетско-техничке услуге

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о издавању наруџбенице

10.03.2015. до 12:00

ЈН 2.1.4/2015: Набавка опреме за фотокопирање и офсет штампу издавањем наруџбенице

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о издавању наруџбенице

09.03.2015. до 12:00

ЈН 1.1.1/2015: Избор добављача административног материјала

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закључењу уговора - ПАРТИЈА 1
Обавештење о закључењу уговора - ПАРТИЈА 2

16.03.2015. до 12:00

Архива

Архива јавних набавки

 

Интерни акт суда, којим је ближе уређен поступак јавних набавки, можете погледати овде.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje