Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Основни суд у Нишу
Јавне набавке

У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Нишу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.

Назив

Документација

Рок за подношење понуда

ЈН 7/2022: Набавка дактило столица

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

23.11.2022. до 12:00

ЈН 1-3/2022: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

20.10.2022. до 12:00

ЈН 12/2022: Набавка клима уређаја - сплит систем

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

22.09.2022. до 12:00

ЈН 17/2022: Набавка полица за архиву

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

22.09.2022. до 12:00

ЈН 3-2/2022: Набавка потрошног материјала

Позив за подношење понуда
Обавештење о промени рока
Одлука о обустави поступка

05.08.2022. до 12:00
05.09.2022. до 12:00

ЈН 3-1/2022: Набавка потрошног материјала

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

19.07.2022. до 12:00

ЈН 6/2022: Набавка правне базе прописа "Paragraf-lex"

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

06.06.2022. до 12:00

ЈН 8/2022: услуге сервисирања клима уређаја

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

06.06.2022. до 11:00

ЈН 4/2022: тонери за ласерске штампаче

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

06.06.2022.до 12:00

ЈН 3/2022: Набавка кухињског бојлера

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

02.03.2022. до 12:00

ЈН 1/2022: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

24.02.2022. до 12:00

ЈН 2/2022: Набавка моторног безоловног "евро премијум БМБ95" бензина

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

18.02.2022. до 12:00

План јавних набавки за 2022. годину

Измена плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује
План јавних набавки на које се ЗЈН не примењује
План јавних набавки

 

ЈН 10-II/2021: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

06.12.2021. до 12:00

ЈН 22/2021: Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

10.11.2021. до 12:00

ЈН 21/2021: Набавка добара - клима уређаја са уградњом

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

03.08.2021. до 12:00

ЈН 20/2021: Набавка добара - униформе за судску стражу

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

19.07.2021. до 12:00

ЈН 3/2021: Набавка добара - тонера за ласерске штампаче

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

08.06.2021. до 12:00

ЈН 2/2021: Набавка добара - потрошног материјала за одржавање зграде и инвентара

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

01.06.2021. до 12:00

ЈН 5/2021: Набавка услуге - Правна база прописа "Paragraf-lex"

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

28.05.2021. до 12:00

ЈН 4/2021: Набавка добара - тонера за фото-копир апарате

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

05.05.2021. до 12:00

ЈН 2/2021: Набавка добара - мердевина

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

05.05.2021. до 12:00

ЈН 10/2021: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

31.03.2021. до 12:00

ЈН 9-I/2021: Набавка заштитне баријере од плексигласа

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

24.02.2021. до 12:00

ЈН 1/2021: Набавка моторног безоловног "евро премијум БМБ95" бензина

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

17.02.2021. до 12:00

ЈН 7/2021: Набавка услуге репарације врата

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

10.02.2021. до 12:00

ЈН 9/2021: Набавка заштитне баријере од плексигласа

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

05.02.2021. до 12:00

ЈН 8/2021: Набавка огласне табле

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

05.02.2021. до 12:00

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки
Измена плана јавних набавки

 

ЈН 2.1.9/2020: Набавка гума за путничко возило

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

14.12.2020. до 12:00

ЈН 2.1.8/2020: Набавка обуће за судске стражаре

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

07.12.2020. до 12:00

ЈН 2.2.5/2020: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

24.11.2020. до 12:00

ЈН 2.1.4/2020 I: Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

13.10.2020. до 12:00

ЈН 2.2.7/2020: Набавка услуге репарације врата

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

29.09.2020. до 12:00

ЈН 2.1.4/2020: Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

22.09.2020. до 12:00

ЈН 1.1.4/2020: Набавка канцеларијског намештаја

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.06.2020. до 12:00

ЈН 1.1.2/2020: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Обавештење о закљученом уговору

08.06.2020. до 12:00
10.06.2020. до 12:00

ЈН 1.1.3/2020: Набавка штампаног материјала и сродних производа

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.06.2020. до 12:00

ЈН 1.1.1/2020: Набавка разног канцеларијског материјала и потрепштина

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

30.03.2020. до 12:00

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки
Измена плана јавних набавки

 

Архива

Архива јавних набавки

 

Интерни акт суда, којим је ближе уређен поступак јавних набавки, можете погледати овде.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje