Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Формулар
преузми
Захтев за издавање потврде да није покренут бракоразводни спор пдфpdf document
Захтев за издавање преписа/фотокопијe из активног предмета пдф pdf document
Захтев за разгледање/копирање из архивираних предмета пдф pdf document
Захтев за разгледање/копирање архивираних списа овера,
потписа рукописа и преписа
пдф pdf document
Захтев за издавање уверења о родитељском праву пдф pdf document
Захтев за издавање уверења да се не води поступак * пдф pdf document
Захтев за издавање дозволе за посету притворенику пдф pdf document
Притужбa на рад суда - образац притужбе пдф pdf document
Захтев за приступ информацији од јавног значаја пдф pdf document
Захтев за повраћај новца пдф pdf document

Напомене

* Такса за уверење да, пред Основним и Вишим судом у Нишу, није покренут поступак се не плаћа за прво заснивање радног односа, упис у школу и сл..

Захтеви се могу предати сваким радним даном у канцеларији писарнице Основног суда, број 2.

Почев од 01.03.2014. године, Основни суд у Нишу почео је издавање јединственог уверења да против лица није покренут кривични поступак, да није донета наредба о спровођењу истраге, да није поднет оптужни предлог и да није поднета нити потврђена оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности. Да би добили ово уверење грађани су, до скоро, морали да подносе обрасце Основном суду у Нишу, Основном јавном тужилаштву у Нишу и Вишем јавном тужилаштву у Нишу, тако да су, по испуњењу услова, добијали три уверења које су издавали поменути органи. Процедура издавања уверења сада је поједностављена тако што ће грађани подносити један образац Основном суду у Нишу и биће им издато јединствено уверење, након провере извршене у Основном и Вишем суду у Нишу и Основном и Вишем јавном тужилаштву у Нишу.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje