Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Таксе

Таксе за парницу*

вредност спора 10.000 дин до 2.300,00
od 10.000-100.000 дин од 2300,00 до 5900,00
od 100.000,00 – 500.000,00 дин од 11800,00 до 19800,00
od 500.000,00 – 1.000.000 дин од 34300,00 до 39300,00
преко 1.000.000,00 дин од 53800,00 до 66300,00


Таксе за тужбе и поднеске

Тужба за развод брака 2660,00
Тужба за споразумни развод брака 1950,00
Уговор о расподели имовине за живота 980,00
Предлог за састављање тестамента 980,00
Уговор о доживотном издржавању 980,00
Лишење пословне способности 390,00
Уверење о бракоразводној парници 390,00
Малолетнички брак 390,00
Кривична тужба 980,00
Лишење родитељског права 360,00
Физичка деоба 1.900,00
Предлог за уређење међа 1.900,00
Уверење да се против лица не води истрага ** 190,00
Одлагање казне извршења 1590,00


Архива

Пресуда, уговор, решење 390,00
Разгледање списа 190,00

* Висину такси за парницу можете израчунати уз помоћ Калкулатора такси
** Такса за уверење се не плаћа приликом заснивања првог радног односа, поласка у школу

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje