Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Жиро рачуни
Жиро рачуни Основног суда

 

рачун судских такси

840-29661845-65

рачун казни и трошкова поступка

840-29627845-21

рачун депозита

840-281802-77

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje