Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

четвртак, 27 јануар 2022
Последње вести и саопштења
Закључен протокол о сарадњи са ЈКП "Наиссус"

Дана 10.05.2019. године, у Вишем суду у Нишу, закључен је Протокол о сарадњи у примени медијације као алтернативног начина решавања спорова, које ЈКП "Наиссус" има са корисницима својих услуга и то између Вишег суда у Нишу и Основног суда у Нишу са Јавно комуналним предузећем "Наиссус'' Ниш.

Циљ потписивања Протокола је реализација обостраних интереса, односно, смањење непотребних трошкова парничног поступка као и повећање ефикасности поступка. Протокол је ступио на снагу даном потписивања.

Инфо служба за подршку
алтернативном начину решавања спорова

 
Успех медијације и у радно правној материји

МЕДИЈАЦИЈОМ РЕШЕН СПОР КОЈИ СЕ ВОДИО ИЗМЕЂУ ЗАПОСЛЕНОГ И ПОСЛОДАВЦА ПОВОДОМ ПОНИШТАЈА РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ

Медијација, која је у нишком Основном и Вишем суду у примени од новембра 2017 године, први пут је спроведена у предмету радно правне материје, који се односи на статусни спор – поништај одлуке послодавца којом је запосленом престао радни однос.

У оквиру Инфо службе за подршку алтернативном решавању спорова, још једном је доказано да је медијација успешан метод за решавање најразличитијих спорова, по различитим правним основима.

Наиме, Инфо служби за подршку алтернативном решавању спорова од стране поступајућег судије достављен је предмет, а након сагласног предлога странака да се покуша мирно решења спора. Реч је о тужби где је запослени тужио свог послодавца и тражио да се поништи решење којим му је престао радни однос. Имајући у виду да је реч о статусном спору, и поред предузимања радњи од стране судије у законом предвиђеним роковима, обзиром на врсту спора, крајњи исход је био неизвестан, с тога су се странке определиле за медијацију као економичнији начин решавања спора. Уз помоћ медијатора Милана Бијељића, на првој сесији, странке су успеле да дођу до договора и реше свој спор. Решивши на тај начин спор, странке су спречиле даље вођење судског поступка и уштеделе како време тако и потенцијалне будуће трошкове. Овим се поново указује коју предност овај облик алтернативног решавања спорова има у односу на судски поступак.

Проширивањем материје у којима је могуће применити овај поступак, значајно доприноси растеређењу судова као и правичном суђењу. Још једном желимо да укажемо да се путем медијације за знатно краћи временски период решавају спорови, који у судском поступку у зависности од околности случају могу да трају знатно дуже.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 или 018/504-155.

 
У 2018. години у поступку медијације успешно решено 115 предмета

У оквиру Инфо службе за подршку алтернативном решавању спорова Вишег и Основног суда у Нишу у току 2018.г. успешно је решено укупно 115 предмета.

Велики број спорова који је успешно решен у поступку медијације се односи на дуговања која грађани имају према ЈКП „Обједињена наплата“, као и потраживања радника према ЈКП „Горица“, будући да су закључени Протоколи о сарадњи између Вишег и Основног суда са наведеним комуналним предузећима.

Користимо ову прилику да се захвалимо свим медијаторима и адвокатима, као  и учесницима у поступку на сарадњи и доприносу у постизању овако  значајног резултата.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 и 018/504-155.

 
Медијацијом до решења спора и у кривичном поступку

Медијација, која је у нишком Вишем и Основном суду у примени од новембра 2017. године, први пут је успешно спроведена у предмету кривичне материје.

Наиме, почетком новембра 2018. године Инфо служби за подршку алтернативном решавању спорава од стране поступајуће судије достављен је кривични предмет, покренут приватном тужбом, након што су се на главном претресу приватни тужилац и оптужени сагласили да спорни однос покушају да реше путем медијације. Приликом обављеног информативног разговора, странке су сагласно за медијатора изабрале Дијану Јанковић. Уз њен труд и залагање, након одржане само једне сесије, за мање од месец дана, постигнут је споразум између странака. Решивши на овај начин спор, странке су спречиле даље вођење судског поступка и уштеделе како време тако и потенцијалне будуће трошкове.

Од почетка 2018. године, Инфо служба за подршку алтернативном решавању спорава остварила је завидан резултат успешним решавањем 80 предмета парничне материје.  Решењем спорног односа у кривичном поступку, Инфо служба,  показала је да се путем посредовања могу решити поступци различитих материја као и у свакој фази поступка, што значајно доприноси растерећењу судова као и правичном суђењу у разумном року.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 и 018/504-155. 
Дан отворених врата правосудних органа

Поводом обележавања Европског дана цивилне правде, дана 30.10.2018. године, у великој сали Вишег суда у Нишу (број 90) са почетком у 12 часова, одржаће се „Дан отворених врата правосудних органа у Нишу" чији су организатори Основни суд у Нишу и Виши суд у Нишу. Циљ и значај манифестације огледа се у постизању транспарентнијег рада правосуђа и ефикаснијој комуникацији са јавношћу, као и пружање могућности за боље разумевање права и упознавање грађана са могућностима судске заштите.

Овај циљ представићемо најпре презентацијом филма „Палата правде у Нишу". Након уводних речи председника судова са подручја нишке апелације, на тему „Медијација" говориће редовни професор Правног факултета Проф. др Невена Петрушић и судија Апелационог суда у Нишу Милица Златковић. На тему „Казнена политика" говориће судија Вишег суда у Нишу Мирко Драшковић, док ће судија Основног суда у Нишу Ивана Миловановић и доцент Правног факултета у Нишу Др Иван Илић говорити на тему „Насиље у породици". Полазници Правосудне академије и приправници Основног и Вишег суда у Нишу у сарадњи са студентима Правног факултета у Нишу кроз симулацију судског поступка у кривично правној материји представиће ток суђења, права и обавезе окривљеног и оштећеног у поступку, као и улогу јавног тужиоца у поступку. Модератор програма биће судија Основног суда у Нишу Сања Костић.

Током предвиђеног програма представници правосудних органа ће одговарати на питања представника медија и заинтересованих грађана у циљу пружања основних информација у вези са остварењем и заштитом права кроз судске поступке.


 
Признања Основном суду

Врховни касациони суд, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 8. октобра 2018. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Препознавши резултате Основног суда у Нишу, који су до сада постигнути у циљу повећања ефикасности у раду и решавању старих предмета, Врховни касациони суд је Основном суду у Нишу доделио другу награду у категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Додељено признање је велика част и представља подстицај за све судије и запослене у Основном суду у Нишу да и у наредном периоду покажу још веће ангажовање а све у циљу унапређења и ефикасније заштите права грађана који своја права остварују посредством суда.

 
Закључен Протокол о сарадњи са ЈКП ''ГОРИЦА''

Дана 25.09.2018. године закључен је Протокол о сарадњи у примени посредовања као алтернативног начина решавања спорова између Вишег суда у Нишу и Основног суда у Нишу са Јавно комуналним предузећем ''Горица'' Ниш.

Циљ потписивања наведеног Протокола је обострани интерес за решавање спорова како запослених тако и самог предузећа. Наиме, потписивањем наведеног Протокола, дата је могућност запосленима Јавно комуналног предузећа ''Горица'' да путем медијације, на бржи, једноставнији и ефикаснији начин реше своје спорове и да на тај начин избегну непотребне трошкове парничног поступка. Протокол је ступио на снагу даном потписивања.

 
После 13 година, спор решен медијацијом

У оквиру Инфо службе за подршку алтернативном решавању спорова, још једном је доказано да је медијација успешан метод за решавање и најстаријих и најсложенијих судских предмета.

Одличан показатељ за то јесте парнични предмет Основног суда у Нишу чији је иницијални акт поднет 2005. године и у коме је услед сложености самог спора одржан велики број рочишта, проузрокујући тиме огромне трошкове за све странке у спору. Када су се након 13 годинa, странке на рочишту самоиницијативно изјасниле да желе да покушају да реше спор путем медијације, након мање од месец дана заказана је прва сесија пред медијатором којег су странке изабрале, Сузаном Стаменковић. Уз њен труд и залагање, постигнут је договор којим су сви учесници, којих је било чак шесторо, заједно са четири пуномоћника, били задовољни, решивши на овај начин спор који су судским путем покушавали да реше више од целе деценије, без успеха. Осим што су на овај начин решили спорни однос, странке су поново успоставиле добар међуљудски однос и спречиле даље вођење судског поступка, самим тим и уштеделе на времену и даљим гомилању судских трошкова.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 и 018/504-155.

 
Успешно решавање предмета у фази жалбеног поступка путем медијације

У Вишем и Основном суду у Нишу, од децембра прошле године, почела је са радом Инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова. Од почетка ове године, у поступку медијације успешно је решено преко 50 предмета, а поред тога свакодневно стижу нови предмети у коме су грађани и правна лица изразили спремност да свој спор реше путем медијације и за које се такође очекује да ће у блиском периоду имати позитиван исход.

Посебно желимо да укажемо да је први пут медијацијом решен и један судски предмет у фази жалбеног поступка. У питању је парнични предмет вођен по тужби за исељење и противтужби ради утврђења, које су поднете Основном суду у Нишу 2016. године, у коме су након доношења првостепене одлуке и након изјављивања жалбе Апелационом суду у Нишу, странке приступиле Инфо служби и одлучиле да покушају да свој спор реше мирним путем. За медијатора су изабрали Милицу Зпатковић и након само једне одржане сесије, успешно решили свој спор, уз договор о повлачењу жалбе.

Ово је одличан пример да је медијација могућа и у каснијој, жалбеној фази судског поступка. Имајући у виду енормну оптерећеност другостепених судова, услед чега странке дужи период чекају на исход поступка по њиховој жалби, очигледна је предност медијације као алтернативног метода решавања спорног односа, која се огледа у уштеди временских и финансијских ресурса, али свакако води и растерећењу судова, чиме се грађанима обезбеђује и правично суђење у разумном року.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 и 018/504-155. Више о самој служби можете прочитати овде.

 
Саопштење за јавност

Ранг листу кандидата који су конкурисали за пријем судијских приправника у Основном суду у Нишу можете видети овде ранг листа.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>


  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje