Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Последње вести и саопштења
Потписан још један протокол о сарадњи

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ У ПРИМЕНИ МЕДИЈАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ

ВИШЕГ И ОСНОВНОГ СУДА У НИШУ СА ГРАДОМ НИШОМ И ЈКП МЕДИЈАНОМ НИШ

 

Виши и Основни суд у Нишу су дана 30.09.2019. године, у Градској кући потписали Протокол о сарадњи о решавању спорова медијацијом, са Градом Нишом, ради решавања спорова медијацијом по тужбама грађана за накнаду штете због уједа паса луталица и накнаду за фактичко експроприсано земљиште, као и са ЈКП Медијаном Ниш, ради решавања спорова медијацијом по тужбама грађана за накнаду штете због уједа паса луталица.

Потписани протоколи немају обавезујући карактер, али дају могућност странама у спору да покушају да спор реше путем медијације, у предметима у којима тужени Град Ниш или ЈКП Медијана не оспоравају основаност тужбеног захтева. Циљ закључења ових протокола јесте брже и ефикасније решавање спора, а што за последицу има и велику уштеду трошкова и што представља основни бенефит како за грађане, тако и за Град Ниш и ЈКП Медијану.

 
Интерни конкурс

На основу члана 96 став 4 Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чл. 4, чл. 5, чл. 6 и чл.7  Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима ("Сл. гласник РС", број 2/2019) у складу са  Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу  Су број I-9 2/19 од 08.03.2019. године и Одлуком в.ф. председника Основног суда у Нишу о спровођењу интерног конкурса Су V-35 333/19 од 13.09.2019. године

 

ОГЛАШАВА ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радних места на неодређено време и то:

 

1. ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК - 3 извршиоца,

2, ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА - 1 извршилац,

3. АРХИВАР - 1 извршилац,

4. УПИСНИЧАР - 4 извршиоца.

 

Детаљније о самом огласу можете прочитати овде - КОНКУРС

Пријава на конкурс - ОБРАЗАЦ

Решење о спровођењу конкурса - РЕШЕЊЕ

Опште функционалне компетенције - КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 
Mедијацијом решен спор поводом уједа пса луталице

У Инфо служби за подршку алтернативном начину решавања спорова Вишег и Основног суда у Нишу решен је спор поводом накнаде нематеријалне штете настале уједом пса луталице.

Поступак је спроведен у веома кратком року и за мање од месец дана окончан на првој сесији пред медијатором Сузаном Стаменковић.

Подсећамо да је ово други предмет, поводом накнаде нематеријалне штете настале уједом пса луталице, решен на овај начин.
 
Потписан Протокол о сарадњи у примени медијације између Вишег и Основног суда у Нишу и Адвокатске коморе Ниш

Протокол о сарадњи у примени медијације између Вишег и Основног суда у Нишу и Адвокатске коморе Ниш, потписали су дана 21.05.2019.године, председник Вишег суда у Нишу Зоран Крстић, председник Основног суда у Нишу Горан Спасић и председник Адвокатске коморе Ниш Гордан Пантић.

Slika1 Slika1

Свечаној седници потписивања протокола, присуствовали су: министарка правде Нела Кубуровић, проф.др.Невена Петрушић, директор Правосудне академије Ненад Вујић, председник адвокатске коморе Србије Виктор Гостиљац, декан Правног факултета у Нишу проф. др Горан Обрадовић, начелник Градске управе Ниша Љубиша Јањић, представници правобранилаштва, медијатори, као и многи истакнути адвокати и судије.

Slika1

Циљ потписивања протокола је унапређење медијације, имајући у виду да већа примена медијације значи смањење броја предмета у судовима, смањење прилива, те растерећење судова, како би се сви ресурси усмерили на предмете који нису медијабилни.Том приликом министарка правде Нела Кубуровић је похвалила Виши и Основни суд у Нишу, који су први проактивно кренули у промовисање медијације, потписали протоколе и са комуналним предузећима и дали добар пример осталим судовима широм Србије на који начин медијација може да се примени. Министарка је истакла и да је у Нишу забележен први случај решавања радног спора путем медијације, тако да то показује да медијација може бити и те како успешна, смањује судске трошкове и много је јефтинија од судског поступка.

Председник Адвокатске коморе Ниш Гордан Пантић је нагласио да је циљ потписивања протокола подршка медијацији од стране адвоката.

Протокол је ступио на снагу даном потписивања.

Инфо служба за подршку алтернативном начину решавања спорова

 
Закључен протокол о сарадњи са ЈКП "Наиссус"

Дана 10.05.2019. године, у Вишем суду у Нишу, закључен је Протокол о сарадњи у примени медијације као алтернативног начина решавања спорова, које ЈКП "Наиссус" има са корисницима својих услуга и то између Вишег суда у Нишу и Основног суда у Нишу са Јавно комуналним предузећем "Наиссус'' Ниш.

Циљ потписивања Протокола је реализација обостраних интереса, односно, смањење непотребних трошкова парничног поступка као и повећање ефикасности поступка. Протокол је ступио на снагу даном потписивања.

Инфо служба за подршку
алтернативном начину решавања спорова

 
Успех медијације и у радно правној материји

МЕДИЈАЦИЈОМ РЕШЕН СПОР КОЈИ СЕ ВОДИО ИЗМЕЂУ ЗАПОСЛЕНОГ И ПОСЛОДАВЦА ПОВОДОМ ПОНИШТАЈА РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ

Медијација, која је у нишком Основном и Вишем суду у примени од новембра 2017 године, први пут је спроведена у предмету радно правне материје, који се односи на статусни спор – поништај одлуке послодавца којом је запосленом престао радни однос.

У оквиру Инфо службе за подршку алтернативном решавању спорова, још једном је доказано да је медијација успешан метод за решавање најразличитијих спорова, по различитим правним основима.

Наиме, Инфо служби за подршку алтернативном решавању спорова од стране поступајућег судије достављен је предмет, а након сагласног предлога странака да се покуша мирно решења спора. Реч је о тужби где је запослени тужио свог послодавца и тражио да се поништи решење којим му је престао радни однос. Имајући у виду да је реч о статусном спору, и поред предузимања радњи од стране судије у законом предвиђеним роковима, обзиром на врсту спора, крајњи исход је био неизвестан, с тога су се странке определиле за медијацију као економичнији начин решавања спора. Уз помоћ медијатора Милана Бијељића, на првој сесији, странке су успеле да дођу до договора и реше свој спор. Решивши на тај начин спор, странке су спречиле даље вођење судског поступка и уштеделе како време тако и потенцијалне будуће трошкове. Овим се поново указује коју предност овај облик алтернативног решавања спорова има у односу на судски поступак.

Проширивањем материје у којима је могуће применити овај поступак, значајно доприноси растеређењу судова као и правичном суђењу. Још једном желимо да укажемо да се путем медијације за знатно краћи временски период решавају спорови, који у судском поступку у зависности од околности случају могу да трају знатно дуже.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 или 018/504-155.

 
У 2018. години у поступку медијације успешно решено 115 предмета

У оквиру Инфо службе за подршку алтернативном решавању спорова Вишег и Основног суда у Нишу у току 2018.г. успешно је решено укупно 115 предмета.

Велики број спорова који је успешно решен у поступку медијације се односи на дуговања која грађани имају према ЈКП „Обједињена наплата“, као и потраживања радника према ЈКП „Горица“, будући да су закључени Протоколи о сарадњи између Вишег и Основног суда са наведеним комуналним предузећима.

Користимо ову прилику да се захвалимо свим медијаторима и адвокатима, као  и учесницима у поступку на сарадњи и доприносу у постизању овако  значајног резултата.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 и 018/504-155.

 
Медијацијом до решења спора и у кривичном поступку

Медијација, која је у нишком Вишем и Основном суду у примени од новембра 2017. године, први пут је успешно спроведена у предмету кривичне материје.

Наиме, почетком новембра 2018. године Инфо служби за подршку алтернативном решавању спорава од стране поступајуће судије достављен је кривични предмет, покренут приватном тужбом, након што су се на главном претресу приватни тужилац и оптужени сагласили да спорни однос покушају да реше путем медијације. Приликом обављеног информативног разговора, странке су сагласно за медијатора изабрале Дијану Јанковић. Уз њен труд и залагање, након одржане само једне сесије, за мање од месец дана, постигнут је споразум између странака. Решивши на овај начин спор, странке су спречиле даље вођење судског поступка и уштеделе како време тако и потенцијалне будуће трошкове.

Од почетка 2018. године, Инфо служба за подршку алтернативном решавању спорава остварила је завидан резултат успешним решавањем 80 предмета парничне материје.  Решењем спорног односа у кривичном поступку, Инфо служба,  показала је да се путем посредовања могу решити поступци различитих материја као и у свакој фази поступка, што значајно доприноси растерећењу судова као и правичном суђењу у разумном року.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 и 018/504-155. 
Дан отворених врата правосудних органа

Поводом обележавања Европског дана цивилне правде, дана 30.10.2018. године, у великој сали Вишег суда у Нишу (број 90) са почетком у 12 часова, одржаће се „Дан отворених врата правосудних органа у Нишу" чији су организатори Основни суд у Нишу и Виши суд у Нишу. Циљ и значај манифестације огледа се у постизању транспарентнијег рада правосуђа и ефикаснијој комуникацији са јавношћу, као и пружање могућности за боље разумевање права и упознавање грађана са могућностима судске заштите.

Овај циљ представићемо најпре презентацијом филма „Палата правде у Нишу". Након уводних речи председника судова са подручја нишке апелације, на тему „Медијација" говориће редовни професор Правног факултета Проф. др Невена Петрушић и судија Апелационог суда у Нишу Милица Златковић. На тему „Казнена политика" говориће судија Вишег суда у Нишу Мирко Драшковић, док ће судија Основног суда у Нишу Ивана Миловановић и доцент Правног факултета у Нишу Др Иван Илић говорити на тему „Насиље у породици". Полазници Правосудне академије и приправници Основног и Вишег суда у Нишу у сарадњи са студентима Правног факултета у Нишу кроз симулацију судског поступка у кривично правној материји представиће ток суђења, права и обавезе окривљеног и оштећеног у поступку, као и улогу јавног тужиоца у поступку. Модератор програма биће судија Основног суда у Нишу Сања Костић.

Током предвиђеног програма представници правосудних органа ће одговарати на питања представника медија и заинтересованих грађана у циљу пружања основних информација у вези са остварењем и заштитом права кроз судске поступке.


 
Признања Основном суду

Врховни касациони суд, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 8. октобра 2018. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Препознавши резултате Основног суда у Нишу, који су до сада постигнути у циљу повећања ефикасности у раду и решавању старих предмета, Врховни касациони суд је Основном суду у Нишу доделио другу награду у категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Додељено признање је велика част и представља подстицај за све судије и запослене у Основном суду у Нишу да и у наредном периоду покажу још веће ангажовање а све у циљу унапређења и ефикасније заштите права грађана који своја права остварују посредством суда.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>


  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje