Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Последње вести и саопштења
Закључен Протокол о сарадњи са ЈКП ''ГОРИЦА''

Дана 25.09.2018. године закључен је Протокол о сарадњи у примени посредовања као алтернативног начина решавања спорова између Вишег суда у Нишу и Основног суда у Нишу са Јавно комуналним предузећем ''Горица'' Ниш.

Циљ потписивања наведеног Протокола је обострани интерес за решавање спорова како запослених тако и самог предузећа. Наиме, потписивањем наведеног Протокола, дата је могућност запосленима Јавно комуналног предузећа ''Горица'' да путем медијације, на бржи, једноставнији и ефикаснији начин реше своје спорове и да на тај начин избегну непотребне трошкове парничног поступка. Протокол је ступио на снагу даном потписивања.

 
После 13 година, спор решен медијацијом

У оквиру Инфо службе за подршку алтернативном решавању спорова, још једном је доказано да је медијација успешан метод за решавање и најстаријих и најсложенијих судских предмета.

Одличан показатељ за то јесте парнични предмет Основног суда у Нишу чији је иницијални акт поднет 2005. године и у коме је услед сложености самог спора одржан велики број рочишта, проузрокујући тиме огромне трошкове за све странке у спору. Када су се након 13 годинa, странке на рочишту самоиницијативно изјасниле да желе да покушају да реше спор путем медијације, након мање од месец дана заказана је прва сесија пред медијатором којег су странке изабрале, Сузаном Стаменковић. Уз њен труд и залагање, постигнут је договор којим су сви учесници, којих је било чак шесторо, заједно са четири пуномоћника, били задовољни, решивши на овај начин спор који су судским путем покушавали да реше више од целе деценије, без успеха. Осим што су на овај начин решили спорни однос, странке су поново успоставиле добар међуљудски однос и спречиле даље вођење судског поступка, самим тим и уштеделе на времену и даљим гомилању судских трошкова.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 и 018/504-155.

 
Успешно решавање предмета у фази жалбеног поступка путем медијације

У Вишем и Основном суду у Нишу, од децембра прошле године, почела је са радом Инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова. Од почетка ове године, у поступку медијације успешно је решено преко 50 предмета, а поред тога свакодневно стижу нови предмети у коме су грађани и правна лица изразили спремност да свој спор реше путем медијације и за које се такође очекује да ће у блиском периоду имати позитиван исход.

Посебно желимо да укажемо да је први пут медијацијом решен и један судски предмет у фази жалбеног поступка. У питању је парнични предмет вођен по тужби за исељење и противтужби ради утврђења, које су поднете Основном суду у Нишу 2016. године, у коме су након доношења првостепене одлуке и након изјављивања жалбе Апелационом суду у Нишу, странке приступиле Инфо служби и одлучиле да покушају да свој спор реше мирним путем. За медијатора су изабрали Милицу Зпатковић и након само једне одржане сесије, успешно решили свој спор, уз договор о повлачењу жалбе.

Ово је одличан пример да је медијација могућа и у каснијој, жалбеној фази судског поступка. Имајући у виду енормну оптерећеност другостепених судова, услед чега странке дужи период чекају на исход поступка по њиховој жалби, очигледна је предност медијације као алтернативног метода решавања спорног односа, која се огледа у уштеди временских и финансијских ресурса, али свакако води и растерећењу судова, чиме се грађанима обезбеђује и правично суђење у разумном року.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 и 018/504-155. Више о самој служби можете прочитати овде.

 
Саопштење за јавност

Ранг листу кандидата који су конкурисали за пријем судијских приправника у Основном суду у Нишу можете видети овде ранг листа.

 
Признања Основном суду у Нишу

На годишњем саветовању судија Републике Србије "Судијски дани 2017" одржаном у организацији Врховног касационог суда од 04. до 07.10.2017. године у Врњачкој Бањи, Врховни касациони суд је у категорији "Признање за допринос унапређењу, ефикасности и квалитету судског система" Основном суду у Нишу доделио признање за допринос у унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017. години.

Ова награда добија на тежини уколико се има у виду чињеница и да је у претходној години на годишњем саветовању судија "Судијски дани 2016. године" одржаном у Врњачкој Бањи, Основни суд у Нишу добио прву награду за најбоље остварене резултате рада у 2016. години као и признање за допринос унапређењу, ефикасности и квалитету судског система у 2016. години.

Додељено признање је велика част и представља подстицај за све судије и запослене у Основном суду у Нишу да и у наредном периоду покажу још веће ангажовање а све у циљу унапређења и ефикасније заштите права грађана који своја права остварују посредством суда.

 
Састанак Радне групе

У Основном суду у Зрењанину је 27.09.2017. одржан састанак Радне групе за "Вредновање предмета по тежини". Поред чланова Радне групе на челу са Драгомиром Милојевићем, председником Врховног касационог суда у Београду, састанку су присуствовали и Новица Пековић, председник Апелационог суда у Новом Саду, чланови Високог савета судства, градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић као и председници судова који су укључени у пилот пројекат.

Увођење формуле којом ће се вршити вредновање предмета по тежини једна је од активности у оквиру пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа" који финансира Европска Унија. Формула се тренутно примењује у 20 судова међу којима се налази и Основни суд у Нишу. На састанку су разматрани досадашњи резултати примене формуле и дате су сугестије за њено даље унапређење.

 
Интерактивна радионица

У периоду од 04. до 06. априла 2017. год. на интерактивној радионици у Основном суду у Лесковцу под називом "Размена добре праксе, организација рада извршног одељења", која је организована уз подршку пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа" финансираног од стране Европске уније, учествовали су и представници Основног суда у Нишу.

Поред представника Основног суда у Нишу и домаћина из суда у Лесковцу, интерактивној радионици су присуствовали и представници Основног суда у Крагујевцу и Врању.

У присуству председника судова, судија и судског особља из наведених судова, разматрана су спорна правна и техничка питања око примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу и размењена искуства у погледу побољшања рада извршних одељења.

Приоритет је дат решавању старих предмета у "И" и "ИВ" материји, а у складу са програмом решавања старих предмета у 2017. години, по коме би требало да до краја 2017. год. судови у РС реше 50% старих предмета у односу на број предмета на крају претходне године тј. са стањем на дан 31.12.2016. год.

Подсећамо да је Основни суд у Нишу, на Годишњем саветовању судија РС одржаном у Врњачкој Бањи у октобру 2016. годнине, на основу постигнутог резултата у решавању старих предмета добио прву награду од стране Врховног касационог суда у категорији "Повећања броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године", чему је умногоме допринео и број решених старих предмета у извршном одељењу. Сматрамо да ће размена искуства са другим судовима, препоруке о начину решавања преосталих старих предмета као и закључци са радионице, допринети да Основни суд у Нишу и у наредном периоду оправда добијену награду.  

 
Годишњи распоред судија и судијских помоћника

Председник Основног суда у Нишу, Горан Спасић, на основу чл. 34 Закона о уређењу судова и на основу чл. 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Нишу за 2018.годину.

Годишњи распоред послова cудија (pdf, 1.94 Mb)

 
Тим Правног факултета у Нишу освојио прву награду

На IV Националном такмичењу у симулацији суђења у области заштите од дискриминације у организацији Поверенице за заштиту равноправности и Фондације за отворено друштво, тим Правног факултета у Нишу освојио је прво место.

Тим који је, као и претходних година, припремала асистенткиња Правног факултета у Нишу Анђелија Тасић чинили су Бојана Арсенијевић - приправница Вишег суда у Нишу, Гала Бончић - приправница Основног суда у Нишу и Катарина Николић - студенткиња четврте године Правног факултета у Нишу.

Тим Правног факултета у Нишу је, трећу годину заредом, освојио прву награду. За најбољу говорницу проглашена је Бојана Арсенијевић, приправник Вишег суда у Нишу. Ове године је било пријављено укупно 15 екипа, а тим Правног факултетa је у финалном мечу победио Правни факултет у Београду.

Симулација суђења из области заштите од дискриминацијe (енгл. Moot Court) je осмишљена као такмичење студенткиња и студената права са акредитованих факултета у Србији и састоји се у изради тужбе и одговора на тужбу, као и симулације расправе на рочишту пред надлежним судом, на основу задатог случаја из области заштите из дискриминације. Циљ овог такмичења је да допринесе како развоју правног образовања у овој области, тако и унапређењу равноправности у Републици Србији.

Као награду за освојено такмичење победнички тим ће имати прилику да отпутује у Брисел.

 

 
Дан отворених врата правосудних органа

Дана 27.10.2016. године у судници број 90 Вишег суда у Нишу са почетком у 13,00 часова поводом обележавања Европског дана цивилне правде одржаће се „Дан отворених врата правосудних органа у Нишу“ чији су организатори Виши суд у Нишу и Основни суд у Нишу. Циљ и значај ове манифестације је да се грађанима приближи рад судова, као и да се рад судова учини транспарентнијим. Такође, имајући у виду да је ефикасност судова један од циљева реформе правосуђа разговараће се и о мерама које судови предузимају ради убрзања судских поступака, побољшања квалитета судских одлука и лакшег приступа грађана судовима. Након тога ће студенти Правног факултета у Нишу и приправници Вишег суда у Нишу извести симулацију суђења, како би се грађани боље упознали са самим током суђења, правима и обавезама окривљеног и оштећеног у поступку, улогом јавног тужиоца у поступку и са бројним другим питањима значајним за рад судова, са којим грађани можда нису упознати, а која су од значаја за правилно разумевање судског поступка и улоге суда у систему поделе власти. На самом крају, након победничке беседе овогодишњег такмичења у беседништву Правног факултета у Нишу, биће остављено време за дискусију грађана са представницима правосудних органа.

План и програм манифестације:

- поздравне речи председника судова са подручја Града Ниша,

- поздравне речи јавних тужилаца са подручја Града Ниша,

- дискусија о мерама које судови предузимају ради убрзања судских поступака и побољшања квалитета судских одлука,

- симулација суђења,

- победничка беседа овогодишњег такмичења у беседништву Правног факултета у Нишу,

- дискусија са присутним грађанима.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>


  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje