Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

петак, 12 август 2022
Последње вести и саопштења
Успешно решавање предмета у фази жалбеног поступка путем медијације

У Вишем и Основном суду у Нишу, од децембра прошле године, почела је са радом Инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова. Од почетка ове године, у поступку медијације успешно је решено преко 50 предмета, а поред тога свакодневно стижу нови предмети у коме су грађани и правна лица изразили спремност да свој спор реше путем медијације и за које се такође очекује да ће у блиском периоду имати позитиван исход.

Посебно желимо да укажемо да је први пут медијацијом решен и један судски предмет у фази жалбеног поступка. У питању је парнични предмет вођен по тужби за исељење и противтужби ради утврђења, које су поднете Основном суду у Нишу 2016. године, у коме су након доношења првостепене одлуке и након изјављивања жалбе Апелационом суду у Нишу, странке приступиле Инфо служби и одлучиле да покушају да свој спор реше мирним путем. За медијатора су изабрали Милицу Зпатковић и након само једне одржане сесије, успешно решили свој спор, уз договор о повлачењу жалбе.

Ово је одличан пример да је медијација могућа и у каснијој, жалбеној фази судског поступка. Имајући у виду енормну оптерећеност другостепених судова, услед чега странке дужи период чекају на исход поступка по њиховој жалби, очигледна је предност медијације као алтернативног метода решавања спорног односа, која се огледа у уштеди временских и финансијских ресурса, али свакако води и растерећењу судова, чиме се грађанима обезбеђује и правично суђење у разумном року.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031 и 018/504-155. Више о самој служби можете прочитати овде.

 
Саопштење за јавност

Ранг листу кандидата који су конкурисали за пријем судијских приправника у Основном суду у Нишу можете видети овде ранг листа.

 
Признања Основном суду у Нишу

На годишњем саветовању судија Републике Србије "Судијски дани 2017" одржаном у организацији Врховног касационог суда од 04. до 07.10.2017. године у Врњачкој Бањи, Врховни касациони суд је у категорији "Признање за допринос унапређењу, ефикасности и квалитету судског система" Основном суду у Нишу доделио признање за допринос у унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017. години.

Ова награда добија на тежини уколико се има у виду чињеница и да је у претходној години на годишњем саветовању судија "Судијски дани 2016. године" одржаном у Врњачкој Бањи, Основни суд у Нишу добио прву награду за најбоље остварене резултате рада у 2016. години као и признање за допринос унапређењу, ефикасности и квалитету судског система у 2016. години.

Додељено признање је велика част и представља подстицај за све судије и запослене у Основном суду у Нишу да и у наредном периоду покажу још веће ангажовање а све у циљу унапређења и ефикасније заштите права грађана који своја права остварују посредством суда.

 
Састанак Радне групе

У Основном суду у Зрењанину је 27.09.2017. одржан састанак Радне групе за "Вредновање предмета по тежини". Поред чланова Радне групе на челу са Драгомиром Милојевићем, председником Врховног касационог суда у Београду, састанку су присуствовали и Новица Пековић, председник Апелационог суда у Новом Саду, чланови Високог савета судства, градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић као и председници судова који су укључени у пилот пројекат.

Увођење формуле којом ће се вршити вредновање предмета по тежини једна је од активности у оквиру пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа" који финансира Европска Унија. Формула се тренутно примењује у 20 судова међу којима се налази и Основни суд у Нишу. На састанку су разматрани досадашњи резултати примене формуле и дате су сугестије за њено даље унапређење.

 
Интерактивна радионица

У периоду од 04. до 06. априла 2017. год. на интерактивној радионици у Основном суду у Лесковцу под називом "Размена добре праксе, организација рада извршног одељења", која је организована уз подршку пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа" финансираног од стране Европске уније, учествовали су и представници Основног суда у Нишу.

Поред представника Основног суда у Нишу и домаћина из суда у Лесковцу, интерактивној радионици су присуствовали и представници Основног суда у Крагујевцу и Врању.

У присуству председника судова, судија и судског особља из наведених судова, разматрана су спорна правна и техничка питања око примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу и размењена искуства у погледу побољшања рада извршних одељења.

Приоритет је дат решавању старих предмета у "И" и "ИВ" материји, а у складу са програмом решавања старих предмета у 2017. години, по коме би требало да до краја 2017. год. судови у РС реше 50% старих предмета у односу на број предмета на крају претходне године тј. са стањем на дан 31.12.2016. год.

Подсећамо да је Основни суд у Нишу, на Годишњем саветовању судија РС одржаном у Врњачкој Бањи у октобру 2016. годнине, на основу постигнутог резултата у решавању старих предмета добио прву награду од стране Врховног касационог суда у категорији "Повећања броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године", чему је умногоме допринео и број решених старих предмета у извршном одељењу. Сматрамо да ће размена искуства са другим судовима, препоруке о начину решавања преосталих старих предмета као и закључци са радионице, допринети да Основни суд у Нишу и у наредном периоду оправда добијену награду.  

 
Годишњи распоред судија и судијских помоћника

Председник Основног суда у Нишу, Горан Спасић, на основу чл. 34 Закона о уређењу судова и на основу чл. 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Нишу за 2018.годину.

Годишњи распоред послова cудија (pdf, 1.94 Mb)

 
Тим Правног факултета у Нишу освојио прву награду

На IV Националном такмичењу у симулацији суђења у области заштите од дискриминације у организацији Поверенице за заштиту равноправности и Фондације за отворено друштво, тим Правног факултета у Нишу освојио је прво место.

Тим који је, као и претходних година, припремала асистенткиња Правног факултета у Нишу Анђелија Тасић чинили су Бојана Арсенијевић - приправница Вишег суда у Нишу, Гала Бончић - приправница Основног суда у Нишу и Катарина Николић - студенткиња четврте године Правног факултета у Нишу.

Тим Правног факултета у Нишу је, трећу годину заредом, освојио прву награду. За најбољу говорницу проглашена је Бојана Арсенијевић, приправник Вишег суда у Нишу. Ове године је било пријављено укупно 15 екипа, а тим Правног факултетa је у финалном мечу победио Правни факултет у Београду.

Симулација суђења из области заштите од дискриминацијe (енгл. Moot Court) je осмишљена као такмичење студенткиња и студената права са акредитованих факултета у Србији и састоји се у изради тужбе и одговора на тужбу, као и симулације расправе на рочишту пред надлежним судом, на основу задатог случаја из области заштите из дискриминације. Циљ овог такмичења је да допринесе како развоју правног образовања у овој области, тако и унапређењу равноправности у Републици Србији.

Као награду за освојено такмичење победнички тим ће имати прилику да отпутује у Брисел.

 

 
Дан отворених врата правосудних органа

Дана 27.10.2016. године у судници број 90 Вишег суда у Нишу са почетком у 13,00 часова поводом обележавања Европског дана цивилне правде одржаће се „Дан отворених врата правосудних органа у Нишу“ чији су организатори Виши суд у Нишу и Основни суд у Нишу. Циљ и значај ове манифестације је да се грађанима приближи рад судова, као и да се рад судова учини транспарентнијим. Такође, имајући у виду да је ефикасност судова један од циљева реформе правосуђа разговараће се и о мерама које судови предузимају ради убрзања судских поступака, побољшања квалитета судских одлука и лакшег приступа грађана судовима. Након тога ће студенти Правног факултета у Нишу и приправници Вишег суда у Нишу извести симулацију суђења, како би се грађани боље упознали са самим током суђења, правима и обавезама окривљеног и оштећеног у поступку, улогом јавног тужиоца у поступку и са бројним другим питањима значајним за рад судова, са којим грађани можда нису упознати, а која су од значаја за правилно разумевање судског поступка и улоге суда у систему поделе власти. На самом крају, након победничке беседе овогодишњег такмичења у беседништву Правног факултета у Нишу, биће остављено време за дискусију грађана са представницима правосудних органа.

План и програм манифестације:

- поздравне речи председника судова са подручја Града Ниша,

- поздравне речи јавних тужилаца са подручја Града Ниша,

- дискусија о мерама које судови предузимају ради убрзања судских поступака и побољшања квалитета судских одлука,

- симулација суђења,

- победничка беседа овогодишњег такмичења у беседништву Правног факултета у Нишу,

- дискусија са присутним грађанима.

 
Признања Основном суду

На годишњем саветовању судова "Судијски дани 2016. године" одржаном у Врњачкој Бањи, у организацији Врховног касационог суда, Основни суд у Нишу добио је прву награду за најбоље остварене резултате рада у 2016. години и признање за допринос унапређењу, ефикасности и квалитету судског система.

Опширније...
 
Правилник о унутрашњем узбуњивању

У складу са Законом и уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13 и  40/15), Законом о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/14) и Правилником о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и одругим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених ("Сл. гласник РС", бр. 49/15), председник Основног суда у Нишу Горан Спасић донео је Правилник који можете погледати овде.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>


  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje