Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Инфо служба за алтернативно решавање спорова

У Вишем и Основном суду у Нишу почела је са радом Инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова, где сви заинтересовани грађани могу добити неопходне информације и стручну помоћ у вези са поступком медијације. Кроз рад службе, обезбеђени су сви неопходни услови за спровођење овог поступка. У сарадњи са судијом и судијским помоћником распоређеним на овим пословима, странке имају могућност да закључе споразум о приступању посредовању, да слободно и равноправно изаберу медијатора са листе медијатора и да свој спор реше уз значајну уштеду времена и трошкова.

Више о самом поступку медијације можете прочитати овде.

Од почетка рада Инфо служба је постигла значајне резултате обзиром да је до сада путем посредовања решено преко 50 предмета различите правне природе. Поред тога, склопљен је и Протокол о сарадњи са ЈКП "Обједињена наплата". Циљ потписивања наведеног Протокола је обострани интерес за решавање спорова између ЈКП “Обједињена наплата” и њених корисника како би се исти решили ван рочишта за главну расправу и на тај начин избегли непотребни трошкови парничног поступка. Протокол је ступио на снагу даном потписивања тј. 18.01.2018. године.

Све додатне информације које Вас интересују можете добити путем телефона 018/504-245.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje