Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Извештај о раду
Судска управа организује рад суда тако да се унос и обрада података из предмета у редовним и повременим извештајима о раду суда и судија, врши на стандардизован начин.

Судска писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду одељења и служби, који су потребни судској управи. На основу извештаја разматрају се резултати рада појединих одељења, служби и суда као целине и дају предлози за унапређење рада у суду.

Судови тромесечно, шестомесечно, годишње и трогодишње сачињавају извештаје о раду суда, одељења и судија по прописаној јединственој методологији и достављају их Министру, непосредно вишем суду, Врховном касационом суду и Високом савету судства.

Извештаји
о раду сачињавају се према посебним обрасцима и упутствима који су прописани Пословником и чине његов саставни део.

Председник је овлашћен да, поред наведених извештаја, самостално сачињава и друге извештаје.

 

Извештај о раду Основног суда у Нишу за 2013. годину можете погледати овде (pdf, 137 Кb)

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje