Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Систем финансијског управљања и контроле

На основу чл. 81 Закона о буџетском систему РС („Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и чл. 10, 11, 12 и 13 Правилника о заједничким критеријумима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 89/19), на основу чл. 6, став 3 и чл. 7 Судског пословника ( „Сл.гласник РС“ број 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19) председник Основног суда у Нишу, Саша Дујаковић, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ОСНОВНОМ СУДУ У НИШУ 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ОСНОВНОМ СУДУ У НИШУ
 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje