Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 31 октобар 2020
Систем финансијског управљања и контроле

На основу чл. 81 Закона о буџетском систему РС („Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) и чл. 10 Правилника о заједничким критеријумима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 99/11 и 106/103), на основу чл. 6, став 3 и чл. 7 Судског пословника ( „Сл.гласник РС“ број 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 77/16) председник Основног суда у Нишу, Горан Спасић, доноси

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ОСНОВНОМ СУДУ У НИШУ
 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje