Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

уторак, 22 октобар 2019
Годишњи распоред судија и судијских помоћника

Председник Основног суда у Нишу, Горан Спасић, на основу чл. 34 Закона о уређењу судова и на основу чл. 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Нишу за 2018.годину.

Годишњи распоред послова cудија (pdf, 1.94 Mb)

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje