Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 25 јануар 2020
Годишњи распоред судија и судијских помоћника
Вршилац функције председника Основног суда у Нишу, Горан Спасић, на основу чл. 34 Закона о уређењу судова и на основу чл. 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Нишу за 2015.годину.

Годишњи распоред послова cудија (pdf, 1,6 Mb)

Измена годишњег распореда послова cудија од 10.06.2015.године (pdf, 1.21 Mb)

Измена годишњег распореда послова cудија од 03.07.2015.године (pdf, 271.68 Kb)

Измена годишњег распореда послова cудија од 31.07.2015.године (pdf, 937.60 Kb)

Измена годишњег распореда послова cудија од 08.10.2015.године (pdf, 216.40 Kb)

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje