Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Повећање поверења јавности у рад суда
Повећање поверења јавности у рад судова

Имајући у виду циљ Националне стратегије реформе правосуђа, а ради повећања поверења јавности у рад суда и омогућавања корисницима услуга да на бржи и ефикаснији начин остваре своја права, Основни суд у Нишу је израдио План који предвиђа низ активности са циљем да се информишу и консултују кључни чиниоци, повећа степен разумевања грађана у судску процедуру, побољша слика суда у јавности и његова позиција у друштву. План за повећање поверења јавности у рад Основног суда у Нишу за 2014. годину можете погледати овде.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje