Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Сарадња са USAID-ом
Сарадња са USAID

Пројекат поделе власти (енгл. Separation of Powers Program - SPP) осмишљен је са циљем да помогне прикључење Србије ЕУ путем јачања правосудне и парламентарне гране власти. Реч је о петогодишњем пројекту вредном 9,5 милиона долара који се реализује посредством Агенције САД за међународну сарадњу - USAID. Више о самом пројекту можете прочитати овде.

Једну од активности, у оквиру сарадње са правосуђем, представља и пружање помоћи у смањењу броја нерешених случајева и времену које је потребно за процесуирање случајева у судовима прве инстанце у Србији. Основни суд у Нишу је један од десет партнерских судова који са USAID-овим Програмом поделе власти ради на смањењу броја старих предмета и представља, по величини, највећи суд са којим SPP сарађује.

На основу резултата које су ови судови постигли током последњих пет година, Врховни касациони суд је усвојио Јединствени програм за смањење броја старих предмета и 27. јануара 2014. године упознао са њим све судове у Србији. Програм предвиђа смањење од 20% старих предмета на годишњем нивоу у свим судовима у Србији.

Остале информације о успесима које су постигли Основни суд у Нишу, као и остали судови који сарађују са USAID-овим Програмом поделе власти, можете наћи у Водичу кроз најбоље примере из праксе, мере за спречавање настанка и смањење броја старих предмета за судове у Србији.

У циљу даљег смањења броја старих предмета као и повећања ефикасности рада суда, в.ф. председника Основног суда у Нишу Горан Спасић, донео је Програм решавања старих предмета за 2014. годину.

 

Пројекат "Велико спремање старих предмета"

Основни суд у Нишу - у складу са Програмом решавања старих предмета - уводи нову методологију за ефикасније решавање предмета, јачање процесне дисциплине странака и отклањање недостатака у вођењу поступка. С тим у вези је у суду, у сарадњи са USAID-ом, започет пилот пројекат "Велико спремање старих предмета". Циљ пројекта је да се окончају предмети који у суду трају више од 10 година.

Током марта месеца извршен је преглед најстаријих предмета у кривичној, грађанској и материји радних спорова. По завршетку анализе, идентификовано је 46 најстаријих предмета које би требало завршити у што краћем року. Суд ће током априла одржати "статусна" рочишта у сваком од ових предмета како би се пронашли делотворни начини за њихово убрзано решавање. Судије и странке у поступку ће на овим рочиштима заједнички изнети предлоге за отклањање сметњи даљем вођењу поступака, а суд ће усвојити законска решења која треба да доведу до бржег пресуђења, као и временски оквир суђења који ће се стриктно поштовати. По истеку четири недеље суд ће анализирати резултате, утврдити питања или проблеме који су се најчешће јављали у овим предметима и препоручити мере чијом применом би ова врста проблема могла да се избегне у будућности. Суд ће о закључцима ове анализе обавестити јавност крајем априла.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje