Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

среда, 29 јануар 2020
Линкови

СУДОВИ

Виши суд у Нишу

www.ni.vi.sud.rs

Врховни касациони суд Србије

www.vk.sud.rs


ПРОПИСИ

www.paragrafnet.com

www.propisi.com

www.sudskapraksa.com

www.ingpro.rs

www.propisi.net

www.sluzbeniglasnik.rs

www.sluzbenilist.rs


МИНИСТАРСТВА

Министарство спољних послова

Министарство одбране

Министарство унутрашњих послова

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство финансија

Министарство рударства и енергетике

Министарство правде

Министарство за инфраструктуру

Министарство економије и регионалног развоја

Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Министарство трговине и услуга

Министарство за науку и технолошки развој

Министарство просвете

Министарство омладине и спорта

Министарство здравља

Министарство за телекомуникације и информационо друштво

Министарство рада и социјалне политике

Министарство животне средине и просторног планирања

Министарство културе

Министарство за Национални инвестициони план

Министарство за Косово и Метохију

Министарство вера

Министарство за дијаспору

Министарство за људска и мањинска права


ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Центар за Медијацију

www.medijacija.rs

Друштво судија Србије

www.sudije.org

Адвокатска комора Србије

www.advokatska-komora.co.rs

Медиа центар Ниш

www.mcnis.org.rs

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje