Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

петак, 07 август 2020
Последње вести
Признања Основном суду

На годишњем саветовању судова "Судијски дани 2016. године" одржаном у Врњачкој Бањи, у организацији Врховног касационог суда, Основни суд у Нишу добио је прву награду за најбоље остварене резултате рада у 2016. години и признање за допринос унапређењу, ефикасности и квалитету судског система.

Награду и признање председнику Основног суда у Нишу, Горану Спасићу, уручио је лично председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Судије и запослени у Основном суду у Нишу су захвални на датој награди и признању и за све представљају подстицај за још већим ангажовањем на ефикасном и законитом раду у циљу остваривања доступности правде свим грађанима.


 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje