Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 31 октобар 2020
Последње вести
Интерактивна радионица

У периоду од 04. до 06. априла 2017. год. на интерактивној радионици у Основном суду у Лесковцу под називом "Размена добре праксе, организација рада извршног одељења", која је организована уз подршку пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа" финансираног од стране Европске уније, учествовали су и представници Основног суда у Нишу.

Поред представника Основног суда у Нишу и домаћина из суда у Лесковцу, интерактивној радионици су присуствовали и представници Основног суда у Крагујевцу и Врању.

У присуству председника судова, судија и судског особља из наведених судова, разматрана су спорна правна и техничка питања око примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу и размењена искуства у погледу побољшања рада извршних одељења.

Приоритет је дат решавању старих предмета у "И" и "ИВ" материји, а у складу са програмом решавања старих предмета у 2017. години, по коме би требало да до краја 2017. год. судови у РС реше 50% старих предмета у односу на број предмета на крају претходне године тј. са стањем на дан 31.12.2016. год.

Подсећамо да је Основни суд у Нишу, на Годишњем саветовању судија РС одржаном у Врњачкој Бањи у октобру 2016. годнине, на основу постигнутог резултата у решавању старих предмета добио прву награду од стране Врховног касационог суда у категорији "Повећања броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године", чему је умногоме допринео и број решених старих предмета у извршном одељењу. Сматрамо да ће размена искуства са другим судовима, препоруке о начину решавања преосталих старих предмета као и закључци са радионице, допринети да Основни суд у Нишу и у наредном периоду оправда добијену награду.  

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje