Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

четвртак, 23 јануар 2020
Последње вести
Признања Основном суду у Нишу

На годишњем саветовању судија Републике Србије "Судијски дани 2017" одржаном у организацији Врховног касационог суда од 04. до 07.10.2017. године у Врњачкој Бањи, Врховни касациони суд је у категорији "Признање за допринос унапређењу, ефикасности и квалитету судског система" Основном суду у Нишу доделио признање за допринос у унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017. години.

Ова награда добија на тежини уколико се има у виду чињеница и да је у претходној години на годишњем саветовању судија "Судијски дани 2016. године" одржаном у Врњачкој Бањи, Основни суд у Нишу добио прву награду за најбоље остварене резултате рада у 2016. години као и признање за допринос унапређењу, ефикасности и квалитету судског система у 2016. години.

Додељено признање је велика част и представља подстицај за све судије и запослене у Основном суду у Нишу да и у наредном периоду покажу још веће ангажовање а све у циљу унапређења и ефикасније заштите права грађана који своја права остварују посредством суда.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje