Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

петак, 07 август 2020
Последње вести
Закључен Протокол о сарадњи са ЈКП ''ГОРИЦА''

Дана 25.09.2018. године закључен је Протокол о сарадњи у примени посредовања као алтернативног начина решавања спорова између Вишег суда у Нишу и Основног суда у Нишу са Јавно комуналним предузећем ''Горица'' Ниш.

Циљ потписивања наведеног Протокола је обострани интерес за решавање спорова како запослених тако и самог предузећа. Наиме, потписивањем наведеног Протокола, дата је могућност запосленима Јавно комуналног предузећа ''Горица'' да путем медијације, на бржи, једноставнији и ефикаснији начин реше своје спорове и да на тај начин избегну непотребне трошкове парничног поступка. Протокол је ступио на снагу даном потписивања.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje