Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

петак, 07 август 2020
Последње вести
Признања Основном суду

Врховни касациони суд, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 8. октобра 2018. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Препознавши резултате Основног суда у Нишу, који су до сада постигнути у циљу повећања ефикасности у раду и решавању старих предмета, Врховни касациони суд је Основном суду у Нишу доделио другу награду у категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Додељено признање је велика част и представља подстицај за све судије и запослене у Основном суду у Нишу да и у наредном периоду покажу још веће ангажовање а све у циљу унапређења и ефикасније заштите права грађана који своја права остварују посредством суда.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje