Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

четвртак, 27 јануар 2022
Последње вести
Интерни конкурс

На основу члана 96 став 4 Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чл. 4, чл. 5, чл. 6 и чл.7  Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима ("Сл. гласник РС", број 2/2019) у складу са  Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу  Су број I-9 2/19 од 08.03.2019. године и Одлуком в.ф. председника Основног суда у Нишу о спровођењу интерног конкурса Су V-35 333/19 од 13.09.2019. године

 

ОГЛАШАВА ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радних места на неодређено време и то:

 

1. ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК - 3 извршиоца,

2, ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА - 1 извршилац,

3. АРХИВАР - 1 извршилац,

4. УПИСНИЧАР - 4 извршиоца.

 

Детаљније о самом огласу можете прочитати овде - КОНКУРС

Пријава на конкурс - ОБРАЗАЦ

Решење о спровођењу конкурса - РЕШЕЊЕ

Опште функционалне компетенције - КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje