Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 31 октобар 2020
Извршна писарница

Извршна писарница се налази на првом спрату у згради у дворишту суда, канцеларија бр. 413. До ње се долази искључиво кроз главну зграду суда.

Шеф писарнице: Гордана Николић
Телефон : 504-299

Извршна писарница ради са странкама од 08:00-09:30 часова, понедељком, средом и петком.

Судски извршитељи се налазе у канцеларијама бр. 404 и бр. 414 у истој згради. Они, такође, раде са странкама од 08:00-09:30 часова, понедељком, средом и петком, по позиву.

Странка у извршној писарници може да оствари следећа права:

•    да сазна број предмета
•    име судије коме је предмет додељен
•    име судског извршитеља који спроводи извршење у том предмету
•    да ли се предмет налази у календару, или код судије
•    извршити увид у предмет
•    молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налази у списима
•    добити потврду правноснажности и извршности сваке судске одлуке

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje