Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Кривична писарница

Кривична писарница се налази у приземљу зграде суда, канцеларијe бр. 3, 4, 8 и 10.

Радно време: 7:30-15:30 часова.

Шеф писарнице: Јелена Филиповић
Телефон: 504-108

Не ради са странкама осим по позиву.

Све информације у вези са предметима (кретање списа, датум одржавања рочишта, клаузулу правнонажности и сл.) странке могу добити у канцеларији бр. 35 или путем телефона 504-102.

Предаја захтева за издавање уверења да се не води кривични поступак за физичка и правна лица, врши се у пријемној канцеларији бр. 2, а подизање уверења на шалтеру ОЈТ у приземљу зграде од 12:00 до 15:30 часова. Образац захтева можете преузети овде.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje