Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Пријемна писарница

Пријемна писарница се налази у приземљу зграде, канцеларија бр. 2.

Радно време: од 7:30 до 15:30 часова.

Телефон: 504-135

Сви поднесци, документација за покретање оставинских поступака, тужбе и разна друга писмена предају се у пријемној канцеларији у периоду који је горе наведен. Неопходно је да странке своје поднеске, ургенције и остала писмена сачине уредно. Приликом пријема писмена службеник суда је дужан да странци на њен примерак стави пријемни печат суда. Сва примљена документација се наредног дана разврстава и прослеђује писарницама, где се документа обрађују и прослеђују даље на поступање.

Писмена која се упућују суду могу бити послата и путем Поште.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje