Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Ванпарнична и оставинска писарница

Ванпарнична и оставинска писарница се налазе у канцеларији бр. 404.

Радно време: 07:30-15:30 часова.

Шеф писарнице: Љиљана Динић
Телефон: 504-240

Не ради са странкама осим по позиву.

Све информације у вези са предметима (кретање списа, датум одржавања рочишта, клаузулу правнонажности и сл.) странке могу добити у канцеларији бр. 35 или путем телефона 504-102.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje