Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

уторак, 21 јануар 2020
Пријем странака

Одредбом члана 95. Судског пословника, прописано је да странке и друга лица прима председник, секретар суда, као и судско особље одређено годишњим распоредом послова за пријем странака, током радног времена. Председник може одредити краће време за обављање појединих радњи (разгледање списа и сл.). Председник одређује време када прима странке. Пријем странака председник може поверити заменику председника суда или председнику појединог одељења.

У Основном суд у Нишу, складу са годишњим распоредом послова, за пријем странака задужени су:

- председник суда, судија Саша Дујаковић,

- заменик председника суда, судија Зорица Радојчић,

- заменик председника суда, судија Саша Динчић,

Разговор могу обавити само странке у поступку, њихови пуномоћници и законски заступници.

Пријем странака је сваког четвртка од 10,00 до 12,00 часова и обавезно се заказује. Заказивање разговора се може обавити путем телефона позивом на број 018/504-159, или лично у канцеларији бр. 59 - Судска управа, на I спрату зграде суда.Свака странка добија свој термин пријема.

За заказивање је неопходно да странка зна број предмета како би се предмет пре пријема изнео председнику или заменику председника суда ради упознавања.

На пријем је странка дужна да понесе личну исправу са фотографијом ради идентификације.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje