Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Пријем странака

Одредбом члана 95. Судског пословника, прописано је да странке и друга лица прима председник, секретар суда, као и судско особље одређено годишњим распоредом послова за пријем странака, током радног времена. Председник може одредити краће време за обављање појединих радњи (разгледање списа и сл.). Председник одређује време када прима странке. Пријем странака председник може поверити заменику председника суда или председнику појединог одељења.

У Основном суд у Нишу, у складу са годишњим распоредом послова, за пријем странака задужени су:

- председник суда, судија Саша Дујаковић,

- заменик председника суда, судија Љиљана Марјановић Андрић,

- заменик председника суда, судија Ивана Миловановић,

- заменик председника суда, судија Саша Динчић,

Разговор могу обавити само странке у поступку, њихови пуномоћници и законски заступници.

Пријем странака је сваког четвртка од 10,00 до 12,00 часова и обавезно се заказује. Заказивање се може обавити путем телефона позивом на број 018/504-159, или лично у канцеларији бр. 59 - Судска управа, на I спрату зграде суда. Свака странка добија свој термин пријема.

НАПОМЕНА: У складу са епидемиолошким мерама, почев од четвртка 14.05.2020. године, неће се вршити пријем странака. Председник суда ће разговор са странкама обавити путем телефона у истом термину а по редоследу заказивања. С тим у вези, потребно је приликом заказивања разговора, оставити и контакт телефон.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje