Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Притужбе на рад суда

Право на подношење притужбе, рок и поступак по поднетој притужби регулисани су Законом о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011 и 101/2013) и Судским пословником.


КО ИМА ПРАВО НА ПРИТУЖБУ - У складу са одредбом чл. 8, Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011 и 101/2013), странка или други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход.


ПРЕДМЕТ ПРИТУЖБЕ - Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или правни став који је суд заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других неправилности у поступку (нпр. због неправилности код расподеле предмета судијама, одлагања расправа без разлога, трошкова вештачења, затим у случајевима када суд не испоштује законске рокове за заказивање расправе или доношење одлуке или уколико суд не испоштује принцип хитног решавања одређених врста предмета).


ПОСТУПАК ПО ПРИТУЖБИ - Кад странка или други учесник у поступку поднесу притужбу, председник суда дужан је да је размотри, да је достави на изјашњење судији на кога се односи и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе. Председник суда може да одбаци притужбу, у потпуности или у одређеном делу, ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу. Сматраће се да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је претходно одлучено. Ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложити подносиоцу да је уреди у року од осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће притужбу. Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, непосредно вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештава се и орган преко којег је притужба поднета.


ПОДНОШЕЊЕ ПРИТУЖБЕ - Потребно је да странке, у притужби коју подносе, наведу све битне податке као што су број предмета на који се притужба односи, име поступајућег судије, разлоге притужења а од личних података име и презиме, адресу и/или контакт телефон. Притужба се, осим суду, може поднети непосредно вишем суду, Високом савету судства као и Министарству правде и државне управе.

Образац притужбе можете преузети овде

Притужбе се могу подности:

писменим путем:

- непосредно - предајом притужбе у канцеларији бр. 2 у приземљу зграде суда,  

- поштом - на адресу Вожда Карађорђа 23, 18 000 Ниш, са назнаком за председника суда.

електронским путем:

- слањем притужбе на е-маил Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Поводом притужбе може се захтевати и пријем код председника суда. Пријем странака је сваког четвртка од 10,00 до 12,00 часова a заказује се на телефон 018/504-159 или лично, у канцеларији бр. 59 - Судска управа, на I спрату зграде суда.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje