Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 31 октобар 2020
Јавне набавке

У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Нишу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.

Назив

Документација

Рок за подношење понуда

ЈН 2.1.4/2020 I: Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

13.10.2020. до 12:00

ЈН 2.2.7/2020: Набавка услуге репарације врата

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

29.09.2020. до 12:00

ЈН 2.1.4/2020: Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

22.09.2020. до 12:00

ЈН 1.1.4/2020: Набавка канцеларијског намештаја

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.06.2020. до 12:00

ЈН 1.1.2/2020: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Обавештење о закљученом уговору

08.06.2020. до 12:00
10.06.2020. до 12:00

ЈН 1.1.3/2020: Набавка штампаног материјала и сродних производа

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.06.2020. до 12:00

ЈН 1.1.1/2020: Набавка разног канцеларијског материјала и потрепштина

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

30.03.2020. до 12:00

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки
Измена плана јавних набавки

 

ЈН 1.1.4/2019:Набавка рачунарске опреме


Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

11.09.2019 до 12:00

ЈН 1.1.1/2019: Набавка канцеларијског материјала и потрепштина
-поновљени поступак-

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

03.05.2019. до 12:00

ЈН 1.1.3/2019: Набавка штампаног материјала и сродних производа

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

30.04.2019. до 12:00

ЈН 1.1.2/2019: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.04.2019. до 12:00

ЈН 1.1.1/2019: Набавка канцеларијског материјала и потрепштина

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

10.04.2019. до 12:00

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки
Измена плана јавних набавки

 

ЈН 1.1.2/2018: Набавка штампаног материјала и сродних производа

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора

13.04.2018. до 12:00

ЈН 1.1.1/2018: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одговор на питање 2
Одговор на питање 3
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора

11.04.2018. до 12:00

ЈН 1.1.3/2018: Набавка канцеларијског материјала и потрепштина

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

10.04.2018. до 12:00

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки

 

ЈН 1.1.3/2017: Набавка канцеларијског материјала и потрепштина

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.03.2017. до 12:00

ЈН 1.1.2/2017: Набавка штампаног материјала и сродних производа

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.03.2017. до 12:00

ЈН 1.1.1/2017: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.02.2017. до 12:00

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки

 

ЈН 2.2.10/2016: Сервисирање клима уређаја

Јавни позив
Конкурсна документација

18.05.2016. до 12:00

ЈН 1.1.3/2016: Разна канцеларијска опрема и потрепштине

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

31.03.2016. до 12:00

ЈН 1.1.2/2016: Штампани материјал и сродни производи

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

31.03.2016. до 12:00

ЈН 1.1.1/2016: Набавка тонера за ласерске штампаче

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

01.03.2016. до 12:00

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки

 

ЈН 1.1.2/2015: Избор добављача горива БМБ 95

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.12.2015. до 12:00

ЈН 2.1.2/2015: Набавка програмског пакета за обрачун камата

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о издавању наруџбенице

20.03.2015. до 12:00

ЈН 2.2.14/2015: Геодетско-техничке услуге

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о издавању наруџбенице

10.03.2015. до 12:00

ЈН 2.1.4/2015: Набавка опреме за фотокопирање и офсет штампу издавањем наруџбенице

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о издавању наруџбенице

09.03.2015. до 12:00

ЈН 1.1.1/2015: Избор добављача административног материјала

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о закључењу уговора - ПАРТИЈА 1
Обавештење о закључењу уговора - ПАРТИЈА 2

16.03.2015. до 12:00

Архива

Архива јавних набавки

 

Интерни акт суда, којим је ближе уређен поступак јавних набавки, можете погледати овде.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje