Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Рад са странкама
Општа писарница

Рад са странкама обавља се у општој писарници која се састоји из канцеларија бр. 35 (ИНФОЦЕНТАР) и бр. 26. (КАНЦЕЛАРИЈА ЗА АДВОКАТЕ) које се налазе у приземљу зграде суда.

Управитељ писарнице: Катарина Милојевић (канцеларија бр. 35)

Телефон: 504-051

Управитељ писарнице руководи радом писарница. Странка се може обратити управитељу писарница уколико има усмене притужбе на рад писарница или радника писарница.


ИНФОЦЕНТАР (канцеларија бр. 35)

Радно време: од 08:00 до 14:00 часова.

Телефон: 504-102

У ИНФОЦЕНТРУ странке могу, лично или путем телефона, добити следеће:

• информације о кретању предмета
• информације о броју предмета и поступајућем судији
• информације о заказаним рочиштима
• клаузуле на судске одлуке
• обрасце за молбе, захтеве и сл.
• сва друга, кратка обавештења у вези судског поступка а у складу са Судским пословником
• APOSTILLE потврде.

Издавање APOSTILLE потврда се врши у периоду од 15:00 до 15:30 часова (за молбе поднете до 10:30 часова, APOSTILLE потврде се издају истог дана). За APOSTILLE потврду је потребно:

1. оригинал документа на који се ставља потврда (APOSTILLE печат)
2. фотокопија документа
3. фотокопија личне карте или пасоша подносиоца
4. доказ о уплати таксе у висини од 2090,00 динара
5. назначити за коју земљу је потребна овера документа

Образац можете преузети овде APOSTILLE.


КАНЦЕЛАРИЈА ЗА АДВОКАТЕ (канцеларија бр. 26)

Радно време: од 08:00 до 14:00 часова.

Телефон: 504-126

У канцеларији бр. 26 адвокати могу добити све информације везане за предмете, клаузуле на судске одлуке, разгледање списа предмета, подизање поште из судског прегратка и сл.

Разгледање списа се врши сваким радним даном од 8:00 до 14:00 часова.

Поред адвоката, пошту подижу вештаци (уколико су потписали протокол о сарадњи којим су се изјаснили да пошту примају преко судског прегратка) као и извршитељи.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje