Основни суд у Нишу

КАЛКУЛАТОР ТАКСА ЗА ОВЕРУ УГОВОРА
(код уношења износа немојте раздвајати цифре размаком, зарезом или било којим другим знаком интерпункције)

Ова услуга је информативног типа и суд се ограничава од могуће грешке у обрачуну и сваке друге одговорности.