Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

четвртак, 27 јануар 2022
Одељења

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Ивана Миловановић

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1.Судија Предраг Цветковић
2.Судија Бојан Павић


ПРВОСТЕПЕНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

1.Судија Горан Димитријевић
2.Судија Ивана Миловановић
3.Судија Валентина Миладиновић Пешић
4.Судија Милица Станковић
5.Судија Ана Гајић Ристић
6.Судија Ана Вукојичић
7.Судија Мишко Радивојевић - заменик председника одељења
8.Судија Гордана Петровић


ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љиљана Марјановић Андрић

1.Судија Јасна Симић
2.Судија Маја Видановић
3.Судија Ирена Јоцић
4.Судија Снежана Савић
5.Судија Јелена Николић Стошић
6.Судија Саша Динчић
7.Судија Јелена Станковић
8.Судија Милена Симовић - заменик председника одељења
9.Судија Љиљана Марјановић Андрић
10.Судија Јелена Аранђеловић
11.Судија Немања Јовановић
12.Судија Татјана Ристић
13.Судија Марта Симић
14.Судија Снежана Мирковић
15.Судија Биљана Величковић
16.Судија Бети Лазаревић
17.Судија Марија Петковић Свилар
18.Судија Ирена Бошковић
19.Судија Христина Пешић
20.Судија Сања Антић Милановић
21.Судија Радмила Крстић
22.Судија Зорица Јовановић
23.Судија Слађана Љубеновић
24.Судија Јулија Стефановић
25.Судија Јелена Увалин
26.Судија Ирена Гушић
27.Судија Звездана Јањић
28.Судија Јелена Веселиновић
29.Судија Нина Јовановић
30.Судија Јелена Тасић
31.Судија Александра Стефановић
32.Судија Јелена Ћирић


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ - Председник одељења судија Милена Симоновић

1.Судија Милена Симоновић
2.Судија Ана Радивојевић
3.Судија Иван Милојић
4.Судија Анка Митровић Стојановић - заменик председника одељења


ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА - Председник одељења судија Дарко Дујаковић

1.Судија Тонио Ранковић
2.Судија Јелена Миленковић Вуковић
3.Судија Ивана Младеновић
4.Судија Јасмина Миладиновић - заменик председника одељења
5.Судија Саша Перковић
6.Судија Тијана Цуцкић
7.Судија Славица Поповић
8.Судија Драгана Миленовић
9.Судија Владимир Ракоњац
10.Судија Петар Нешић
11.Судија Дарко Дујаковић
12.Судија Драгана Адамовић Чолић
13.Судија Александра Миленковић
14.Судија Данијела Божовић
15.Судија Стефан Лазаревић
16.Судија Јелена Јовановић Момировић
17.Судија Сања Гашић


ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љубица Николић

1.Судија Љубица Николић
2.Судија Јагода Танасковић
3.Судија Татјана Ћирић
4.Судија Снежана Милетић
5.Судија Гордана Милетић


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Марија Марковић

1.Судија Вера Петровић - заменик председника одељења
2.Судија Марија Марковић


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1.Судија Ивана Миловановић - за кривичну материју
2.Судија Јелена Увалин - за грађанску материју


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

1.Судија Дарко Дујаковић - председник одељења


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Председник одељења судија Мишко Радивојевић

За кривичну материју

1.Судија Саша Дујаковић

За грађанску материју

1.Судија Мишко Радивојевић
2.Судија Валентина Миладиновић Пешић - заменик председника одељења
3.Судија Горан Димитријевић
4.Судија Ивана Миловановић
5.Судија Гордана Петровић
6.Судија Ана Вукојичић
7.Судија Предраг Цветковић
8.Судија Бојан Павић


 
Већа

ВЕЋЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ, ИСПИТИВАЊЕ РАЗЛОГА ЗА ПРИТВОР И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ПРИТВОРУ

Прво веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Милица Станковић, први члан већа
3. Судија Горан Димитријевић, други члан већа

Друго веће

1. Судија Ивана Миловановић, председник већа
2. Судија Валентина Миладиновић Пешић, први члан већа
3. Судија Ана Гајић, други члан већа


ВЕЋЕ ИЗ ЧЛ. 21 СТАВ 4. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ВЕЋА

Прво веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Милица Станковић, први члан већа
3. Судија Валентина Миладиновић Пешић, други члан већа

Друго веће

1. Судија Мишко Радивојевић, председник већа
2. Судија Ивана Миловановић, први члан већа
3. Судија Ана Гајић, други члан већа


Прво "ИПВ" веће

1. Судија Саша Динчић, председник већа
2. Судија Марија Марковић, члан већа
3. Судија Љиљана Марјановић Андрић, члан већа

Друго "ИПВ" веће

1. Судија Вера Петровић, председник већа
2. Судија Марија Петковић Свилар, члан већа
3. Судија Биљана Величковић, члан већа

Треће "ИПВ" веће

1. Судија Марија Марковић, председник већа
2. Судија Зорица Јовановић, члан већа
3. Судија Ирена Бошковић, члан већа

   • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje