Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 31 октобар 2020
Одељења

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Ивана Миловановић

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1.Судија Предраг Цветковић
2.Судија Бојан Павић


ПРВОСТЕПЕНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

1.Судија Горан Димитријевић
2.Судија Ивана Миловановић
3.Судија Валентина Миладиновић Пешић
4.Судија Гордана Петровић
5.Судија Ана Величковић
6.Судија Ана Вукојичић
7.Судија Мишко Радивојевић - заменик председника одељења


ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љиљана Марјановић Андрић

1.Судија Јасна Симић
2.Судија Јелена Увалин
3.Судија Маја Видановић
4.Судија Ирена Јоцић
5.Судија Снежана Савић
6.Судија Јелена Николић Стошић
7.Судија Саша Динчић
8.Судија Јелена Станковић
9.Судија Милена Симовић - заменик председника одељења
10.Судија Љиљана Марјановић Андрић
11.Судија Јелена Аранђеловић
12.Судија Немања Јовановић
13.Судија Татјана Ристић
14.Судија Марта Симић
15.Судија Снежана Мирковић
16.Судија Биљана Величковић
17.Судија Бети Лазаревић
18.Судија Марија Петковић Свилар
19.Судија Ирена Бошковић
20.Судија Христина Пешић
21.Судија Сања Антић Милановић
22.Судија Ана Радивојевић
23.Судија Зорица Јовановић
24.Судија Слађана Љубеновић
25.Судија Јулија Стефановић


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ - Председник одељења судија Милена Симоновић

1.Судија Милена Симоновић
2.Судија Наташа Коцић Филиповић
3.Судија Иван Милојић
4.Судија Анка Митровић Стојановић - заменик председника одељења


ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА - Председник одељења судија Зорица Радојчић

1.Судија Тонио Ранковић
2.Судија Јелена Миленковић Вуковић
3.Судија Ивана Младеновић
4.Судија Зорица Радојчић
5.Судија Николина Маринковић
6.Судија Јасмина Миладиновић
7.Судија Саша Перковић
8.Судија Тијана Цуцкић
9.Судија Славица Поповић
10.Судија Драгана Миленовић
11.Судија Владимир Ракоњац
12.Судија Петар Нешић
13.Судија Дарко Дујаковић - заменик председника одељења
14.Судија Драгана Адамовић Чолић


ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љубица Николић

1.Судија Љубица Николић
2.Судија Александра Миленковић - заменик председника одељења
3.Судија Татјана Ћирић
4.Судија Снежана Милетић
5.Судија Гордана Милетић


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Марија Марковић

1.Судија Јагода Танасковић
2.Судија Вера Петровић - заменик председника одељења
3.Судија Марија Марковић


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1.Судија Ивана Миловановић - за кривичну материју
2.Судија Милена Симовић - за грађанску материју


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

1.Судија Дарко Дујаковић - председник одељења


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Председник одељења судија Мишко Радивојевић

За кривичну материју

1.Судија Саша Дујаковић

За грађанску материју

1.Судија Мишко Радивојевић
2.Судија Валентина Миладиновић Пешић - заменик председника одељења
3.Судија Горан Димитријевић
4.Судија Ивана Миловановић
5.Судија Гордана Петровић
6.Судија Ана Величковић
7.Судија Ана Вукојичић
8.Судија Предраг Цветковић
9.Судија Бојан Павић


 
Већа

ВЕЋЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ, ИСПИТИВАЊЕ РАЗЛОГА ЗА ПРИТВОР И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ПРИТВОРУ

Прво веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Ана Величковић, први члан већа
3. Судија Горан Димитријевић, други члан већа

Друго веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Ана Вукојичић, први члан већа
3. Судија Валентина Миладиновић Пешић, други члан већа

Треће веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Ивана Миловановић, први члан већа
3. Судија Мишко Радивојевић, други члан већа


ВЕЋЕ ИЗ ЧЛ. 21 СТАВ 4. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ВЕЋА

Прво веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Ана Вукојичић, први члан већа
3. Судија Горан Димитријевић, други члан већа

Друго веће

1. Судија Мишко Радивојевић, председник већа
2. Судија Ана Величковић, први члан већа
3. Судија Гордана Петровић, други члан већа

Треће веће

1. Судија Ивана Миловановић, председник већа
2. Судија Предраг Цветковић, први члан већа
3. Судија Валентина Миладиновић Пешић, други члан већа


Прво "ИПВ" веће

1. Судија Марија Марковић, председник већа
2. Судија Саша Динчић, члан већа
3. Судија Љиљана Марјановић Андрић, члан већа

Друго "ИПВ" веће

1. Судија Јагода Танасковић, председник већа
2. Судија Маја Видановић, члан већа
3. Судија Снежана Савић, члан већа

Треће "ИПВ" веће

1. Судија Вера Петровић, председник већа
2. Судија Марија Петковић Свилар, члан већа
3. Судија Биљана Величковић, члан већа

Четврто "ИПВ" веће

1. Судија Вера Петровић, председник већа
2. Судија Милена Симовић, члан већа
3. Судија Јелена Аранђеловић, члан већа

Пето "ИПВ" веће

1. Судија Марија Марковић, председник већа
2. Судија Зорица Јовановић, члан већа
3. Судија Ирена Бошковић, члан већа

   • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje