Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 31 октобар 2020
Одељења

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Ивана Миловановић

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1.Судија Предраг Цветковић
2.Судија Бојан Павић


ПРВОСТЕПЕНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

1.Судија Горан Димитријевић
2.Судија Ивана Миловановић
3.Судија Валентина Миладиновић Пешић
4.Судија Гордана Петровић
5.Судија Ана Величковић
6.Судија Ана Вукојичић
7.Судија Мишко Радивојевић - заменик председника одељења


ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љиљана Марјановић Андрић

1.Судија Јасна Симић
2.Судија Јелена Увалин
3.Судија Маја Видановић
4.Судија Ирена Јоцић
5.Судија Снежана Савић
6.Судија Јелена Николић Стошић
7.Судија Саша Динчић
8.Судија Јелена Станковић
9.Судија Милена Симовић - заменик председника одељења
10.Судија Љиљана Марјановић Андрић
11.Судија Јелена Аранђеловић
12.Судија Немања Јовановић
13.Судија Татјана Ристић
14.Судија Марта Симић
15.Судија Снежана Мирковић
16.Судија Биљана Величковић
17.Судија Бети Лазаревић
18.Судија Марија Петковић Свилар
19.Судија Ирена Бошковић
20.Судија Христина Пешић
21.Судија Сања Антић Милановић
22.Судија Ана Радивојевић
23.Судија Зорица Јовановић
24.Судија Слађана Љубеновић
25.Судија Јулија Стефановић


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ - Председник одељења судија Милена Симоновић

1.Судија Милена Симоновић
2.Судија Наташа Коцић Филиповић
3.Судија Иван Милојић
4.Судија Анка Митровић Стојановић - заменик председника одељења


ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА - Председник одељења судија Зорица Радојчић

1.Судија Тонио Ранковић
2.Судија Јелена Миленковић Вуковић
3.Судија Ивана Младеновић
4.Судија Зорица Радојчић
5.Судија Николина Маринковић
6.Судија Јасмина Миладиновић
7.Судија Саша Перковић
8.Судија Тијана Цуцкић
9.Судија Славица Поповић
10.Судија Драгана Миленовић
11.Судија Владимир Ракоњац
12.Судија Петар Нешић
13.Судија Дарко Дујаковић - заменик председника одељења
14.Судија Драгана Адамовић Чолић


ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љубица Николић

1.Судија Љубица Николић
2.Судија Александра Миленковић - заменик председника одељења
3.Судија Татјана Ћирић
4.Судија Снежана Милетић
5.Судија Гордана Милетић


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Марија Марковић

1.Судија Јагода Танасковић
2.Судија Вера Петровић - заменик председника одељења
3.Судија Марија Марковић


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1.Судија Ивана Миловановић - за кривичну материју
2.Судија Милена Симовић - за грађанску материју


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

1.Судија Дарко Дујаковић - председник одељења


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Председник одељења судија Мишко Радивојевић

За кривичну материју

1.Судија Саша Дујаковић

За грађанску материју

1.Судија Мишко Радивојевић
2.Судија Валентина Миладиновић Пешић - заменик председника одељења
3.Судија Горан Димитријевић
4.Судија Ивана Миловановић
5.Судија Гордана Петровић
6.Судија Ана Величковић
7.Судија Ана Вукојичић
8.Судија Предраг Цветковић
9.Судија Бојан Павић


 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje