Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

уторак, 22 октобар 2019
Одељења

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Ана Вукојичић

1.Судија Горан Димитријевић
2.Судија Ивана Миловановић
3.Судија Валентина Миладиновић Пешић - заменик председника одељења
4.Судија Гордана Петровић
5.Судија Ана Величковић
6.Судија Бојан Павић
7.Судија Мишко Радивојевић
8.Судија Гордана Милетић
9.Судија Ана Вукојичић
10.Судија Саша Перковић


ПРЕДИСТРАЖНО И ИСТРАЖНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Ана Вукојичић


1.Судија Предраг Цветковић
2.Судија Тонио Ранковић


ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Ана Лукић Видојковић


1.Судија Јасна Симић
2.Судија Маја Видановић
3.Судија Ана Лукић Видојковић
4.Судија Снежана Савић
5.Судија Валентина Станковић
6.Судија Јелена Николић Стошић
7.Судија Саша Динчић
8.Судија Милена Симоновић
9.Судија Јелена Станковић
10.Судија Милена Симовић
11.Судија Дијана Перић
12.Судија Јелена Аранђеловић - заменик председника одељења
13.Судија Немања Јовановић
14.Судија Иван Милојић
15.Судија Марта Симић
16.Судија Наташа Коцић Филиповић
17.Судија Биљана Величковић
18.Судија Бети Лазаревић
19.Судија Ирена Бошковић
20.Судија Христина Пешић
21.Судија Сања Антић Милановић
22.Судија Ана Радивојевић
23.Судија Зорица Јовановић
24.Судија Снежана Милетић
25.Судија Зоран Минчић
26.Судија Марија Петковић Свилар
27.Судија Драгана Величковић
28.Судија Снежана Мирковић
29.Судија Анка Митровић Стојановић
30.Судија Татјана Ристић
31.Судија Љиљана Марјановић Андрић

 

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА - Председник одељења судија Јасмина Миладиновић

1.Судија Далибор Станојковић
2.Судија Јелена Миленковић Вуковић
3.Судија Ивана Младеновић
4.Судија Зорица Радојчић - заменик председника одељења
5.Судија Николина Маринковић
6.Судија Јасмина Миладиновић
7.Судија Драгана Савић
8.Судија Славица Поповић
9.Судија Драгана Миленовић
10.Судија Владимир Ракоњац
11.Судија Петар Нешић
12.Судија Дарко Дујаковић


ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љубица Николић

1.Судија Љубица Николић
2.Судија Александра Миленковић - заменик председника одељења
3.Судија Татјана Ћирић
4.Судија Ирена Јоцић
5.Судија Ива Поповић Кнежевић


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Вера Петровић

1.Судија Драгана Адамовић Чолић
2.Судија Јагода Танасковић - заменик председника одељења
3.Судија Вера Петровић
4.Судија Тијана Цуцкић
5.Судија Марија Марковић


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ


1.Судија Гордана Петровић
2.Судија Милена Симовић


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ


1.Судија Ана Лукић Видојковић


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Председник одељења судија Мишко Радивојевић


За кривичну материју


1.Судија Горан Спасић


За грађанску материју


1.Судија Валентина Миладиновић Пешић
2.Судија Гордана Петровић - заменик председника одељења
3.Судија Предраг Цветковић
4.Судија Бојан Павић
5.Судија Мишко Радивојевић
6.Судија Гордана Милетић
7.Судија Ана Вукојичић
8.Судија Саша Перковић
9.Судија Тонио Ранковић


 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje