Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Одељења

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Ивана Миловановић

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1.Судија Предраг Цветковић
2.Судија Бојан Павић


ПРВОСТЕПЕНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

1.Судија Горан Димитријевић
2.Судија Ивана Миловановић
3.Судија Валентина Миладиновић Пешић - заменик председника одељења
4.Судија Милица Станковић
5.Судија Ана Гајић Ристић
6.Судија Ана Вукојичић
7.Судија Гордана Петровић
8.Судија Ана Величковић


ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Јелена Станковић

1.Судија Јасна Симић
2.Судија Маја Видановић
3.Судија Ирена Јоцић
4.Судија Снежана Савић
5.Судија Јелена Николић Стошић
6.Судија Саша Динчић
7.Судија Јелена Станковић
8.Судија Милена Симовић - заменик председника одељења
9.Судија Јелена Аранђеловић
10.Судија Татјана Ристић
11.Судија Марта Симић
12.Судија Снежана Мирковић
13.Судија Биљана Величковић
14.Судија Бети Лазаревић
15.Судија Марија Петковић Свилар
16.Судија Ирена Бошковић
17.Судија Христина Пешић
18.Судија Сања Антић Милановић
19.Судија Валентина Станковић
20.Судија Зорица Јовановић
21.Судија Слађана Љубеновић
22.Судија Јулија Стефановић
23.Судија Јелена Увалин
24.Судија Ирена Гушић
25.Судија Јелена Веселиновић
26.Судија Нина Јовановић
27.Судија Јелена Тасић
28.Судија Александра Стефановић
29.Судија Јелена Ћирић
30.Судија Ива Поповић Кнежевић
31.Судија Николина Маринковић
32.Судија Дијана Перић


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ - Председник одељења судија Анка Митровић Стојановић

1.Судија Анка Митровић Стојановић
2.Судија Ана Радивојевић - заменик председника одељења
3.Судија Немања Јовановић
4.Судија Звездана Јањић


ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА - Председник одељења судија Дарко Дујаковић

1.Судија Тонио Ранковић
2.Судија Јелена Миленковић Вуковић
3.Судија Ивана Младеновић
4.Судија Јасмина Миладиновић - заменик председника одељења
5.Судија Саша Перковић
6.Судија Тијана Цуцкић
7.Судија Славица Поповић
8.Судија Драгана Миленовић
9.Судија Владимир Ракоњац
10.Судија Петар Нешић
11.Судија Дарко Дујаковић
12.Судија Драгана Адамовић Чолић
13.Судија Александра Миленковић
14.Судија Данијела Божовић
15.Судија Стефан Лазаревић
16.Судија Јелена Јовановић Момировић
17.Судија Сања Гашић


ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љубица Николић

1.Судија Љубица Николић
2.Судија Јагода Танасковић
3.Судија Татјана Ћирић
4.Судија Снежана Милетић
5.Судија Гордана Милетић


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Марија Марковић

1.Судија Вера Петровић - заменик председника одељења
2.Судија Марија Марковић


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1.Судија Ивана Миловановић - за кривичну материју
2.Судија Јелена Увалин - за грађанску материју


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

1.Судија Дарко Дујаковић - председник одељења


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Председник одељења судија Јелена Увалин

За кривичну материју

1.Судија Саша Дујаковић

За грађанску материју

1.Судија Анка Митровић Стојановић
2.Судија Ана Радивојевић
3.Судија Немања Јовановић
4.Судија Звездана Јањић
5.Судија Јелена Увалин
6.Судија Милена Симовић - заменик председника одељења
7.Судија Јулија Стефановић
8.Судија Слађана Љубеновић


 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje