Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 31 октобар 2020
Већа

ВЕЋЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ, ИСПИТИВАЊЕ РАЗЛОГА ЗА ПРИТВОР И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ПРИТВОРУ

Прво веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Ана Величковић, први члан већа
3. Судија Горан Димитријевић, други члан већа

Друго веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Ана Вукојичић, први члан већа
3. Судија Валентина Миладиновић Пешић, други члан већа

Треће веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Ивана Миловановић, први члан већа
3. Судија Мишко Радивојевић, други члан већа


ВЕЋЕ ИЗ ЧЛ. 21 СТАВ 4. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ВЕЋА

Прво веће

1. Судија Саша Дујаковић, председник већа
2. Судија Ана Вукојичић, први члан већа
3. Судија Горан Димитријевић, други члан већа

Друго веће

1. Судија Мишко Радивојевић, председник већа
2. Судија Ана Величковић, први члан већа
3. Судија Гордана Петровић, други члан већа

Треће веће

1. Судија Ивана Миловановић, председник већа
2. Судија Предраг Цветковић, први члан већа
3. Судија Валентина Миладиновић Пешић, други члан већа


Прво "ИПВ" веће

1. Судија Марија Марковић, председник већа
2. Судија Саша Динчић, члан већа
3. Судија Љиљана Марјановић Андрић, члан већа

Друго "ИПВ" веће

1. Судија Јагода Танасковић, председник већа
2. Судија Маја Видановић, члан већа
3. Судија Снежана Савић, члан већа

Треће "ИПВ" веће

1. Судија Вера Петровић, председник већа
2. Судија Марија Петковић Свилар, члан већа
3. Судија Биљана Величковић, члан већа

Четврто "ИПВ" веће

1. Судија Вера Петровић, председник већа
2. Судија Милена Симовић, члан већа
3. Судија Јелена Аранђеловић, члан већа

Пето "ИПВ" веће

1. Судија Марија Марковић, председник већа
2. Судија Зорица Јовановић, члан већа
3. Судија Ирена Бошковић, члан већа

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje