Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

четвртак, 27 јануар 2022
Судска управа

Основни суд у Нишу
Вожда Карађорђа бр. 23
Телефон: 018/504-100
Фаx: 018/504-034
e-mail: Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремени рад и пословање суда. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

• уређивање унутрашњег пословања у суду;
• позивање и распоређивање судија поротника;
• послови вазани за сталне судске вештаке и преводиоце;
• разматрање притужби и представки;
• вођење статистике и израда извештаја;
• извршење кривичних и прекршајних санкција;
• финансијско и материјално пословање суда;
• овера исправа намењених употреби у иностранству;
• стручни послови везани са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
• доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се одређују односи у суду;
• послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
• послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
• послови у вези са наплатом судских такси;
• други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда какда је то одређено законом или општим актом суда.

Судску управу Основног суда у Нишу чине:

Председник суда, судија Саша Дујаковић

Заменик председника суда, судија Љиљана Марјановић Андрић

Заменик председника суда, судија Ивана Миловановић

Заменик председника суда, судија Саша Динчић

Секретар суда, судијски помоћник Александра Андрејић, 018/504-158

Административно-технички секретар суда, Бранкица Недељковић, 018/504-159

Портпарол суда, судија Владимир Ракоњац, 064/819-68-54
(замена судија Јелена Миленковић Вуковић, 018/504-145)

Сарадник за персоналне послове, Марлена Стојановић, 018/504-100

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje