Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Судска управа

Основни суд у Нишу
Вожда Карађорђа бр. 23
Телефон: 018/504-100
Фаx: 018/504-034
e-mail: Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремени рад и пословање суда. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

• уређивање унутрашњег пословања у суду;
• позивање и распоређивање судија поротника;
• послови вазани за сталне судске вештаке и преводиоце;
• разматрање притужби и представки;
• вођење статистике и израда извештаја;
• извршење кривичних и прекршајних санкција;
• финансијско и материјално пословање суда;
• овера исправа намењених употреби у иностранству;
• стручни послови везани са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
• доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се одређују односи у суду;
• послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
• послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
• послови у вези са наплатом судских такси;
• други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда какда је то одређено законом или општим актом суда.

Судску управу Основног суда у Нишу чине:

Председник суда, судија Саша Дујаковић

Заменик председника суда, судија Ивана Миловановић

Заменик председника суда, судија Саша Динчић

Секретар суда, судијски помоћник Александра Андрејић, 018/504-158

Административно-технички секретар суда, Бранкица Недељковић, 018/504-159

Портпарол суда, судија Владимир Ракоњац, 064/819-68-54
(замена судија Јелена Миленковић Вуковић, 018/504-145)

Сарадник за персоналне послове, Марлена Стојановић, 018/504-100

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje