Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Одлука о одређивању руковаоца тајним подацима

Основни суд у Нишу, председник суда Саша Дујаковић, на основу чл. 3 Судског пословника и чл. 9 ст. 2 Закона о тајности података доноси ОДЛУКУ о одређивању руковаоца тајним подацима.

Контакт телефон руковаоца тајним подацима, судије Бојана Павића, је 018/504-233.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje