Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

четвртак, 27 јануар 2022
Последње вести и саопштења
Важно обавештење

Радно време пријемне канцеларије и Основног суда у Нишу за дан 06.01.2022. године је до 12 часова.

 
Важно обавештење

Радно време пријемне канцеларије и Основног суда у Нишу за дан 31.12.2021. године је до 12 часова.

 
Интерни конкурс

ОСНОВНИ СУД У НИШУ на основу одредбе чл. 48., чл. 50 и чл. 61. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр.79/2005; 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/20), чл. 3 ст.2, чл. 4 ст.З , чл.5 ст.З, чл.6 и чл.7 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС”, бр.2/2019 и 67/21), на основу Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенције, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („ Службени гласник РС“ бр.30/19), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1-9 2/19 од 08.03.2019. године, Правилником о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1-9 2/19-1 од 06.03.2020. године, Правилником о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1-9 2/19-2 од 22.07.2021. године, усвојеним Кадровским планом за 2021. годину, Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-3786/2021 од 27.04,2021. године и Одлуком председника Основног суда у Нишу о спровођењу интерног конкурса Су V-35 317 /21 од 12.11.2021. године, оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радних места и то:

 

1. ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК - 3 извршиоца,

2. СУДИЈСКИ САРАДНИК - 3 извршиоца,

3. УПИСНИЧАР - 2 извршиоца,

4. РАДНО МЕСТО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИЈЕМА ПИСМЕНА - 1 извршилац,

5. РАДНО МЕСТО ЗА ОБРАДУ ДЕПОЗИТА - 1 извршилац.

 

Детаљније о самом огласу можете прочитати овде - КОНКУРС

Образац пријаве на конкурс - ОБРАЗАЦ

Решење - Су V 35 37-21

 
Пријемна канцеларија у Сврљигу

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријемна канцеларија Основног суда у Нишу, на адреси у ул. Радетова бр.2 у Сврљигу, у периоду од 02.09.2021. до 21.09.2021. године радиће у термину од 13:15 до 15:30 часова.

 

Управа Основног суда у Нишу

 
Такмичење у симулацији кривичног поступка

На другом Државном такмичењу у симулацији кривичног поступка, које је одржано у периоду од 14. до 17. маја 2021. године на Правном факултету у Нишу, тим приправника Основног суда у Нишу освојио је друго место.

 

 
Обавештење
Наредни главни претрес по предмету К 163/2021 заказан је за петак 26.03.2021. године у 10 часова у судници бр. 90 (Велика сала Палате правде).
 
Обавештење пријемна канцеларија

Због радова на рачунарској мрежи, пријемна канцеларија Основног суда у Нишу, надаље ће радити до 14 часова.

 
Програм решавања старих предмета

У циљу даљег смањења броја старих предмета као и повећања ефикасности рада суда, председник Основног суда у Нишу Саша Дујаковић, донео је Програм решавања старих предмета за 2021. годину.

 
Годишњи распоред послова судија и судијских помоћника

Председник Основног суда у Нишу, Саша Дујаковић, на основу чл. 3 став 1. тачка 38. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, чл. 34. став 1., чл. 52. и чл. 53. Закона о уређењу судова, чл. 23. Закона о судијама, чл. 25. став 1., чл. 45., чл 46. став 1., 2., 3., 4. и 6., чл. 47. и чл. 48. Судског пословника, по претходно прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Нишу

Годишњи распоред послова cудија за 2021. годину (pdf, 605 Кb)

 
План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије

На основу одредбе чл.3 Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС" бр. 94/2020) и одредбе чл. 3 ст. 1 Судског пословника, дана 05.08.2020. године председник Основног суда у Нишу Саша Дујаковић, доноси

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ОСНОВНОМ СУДУ У НИШУ

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>


  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje