Пословни подаци

Пословни подаци Основног суда у Нишу

Матични број:

17773216

Порески идентификациони број:

106399359

Рачун депозита:

840-281802-77

Рачун судских такси:

840-29661845-65

Рачун казни и трошкова поступка:

840-29627845-21