Заштита података о личности

Лице овлашћено за заштиту података о личности

Лице овлашћено за заштиту података о личности у Основном суду у Нишу:

МИЛОШ СТЕВАНОВИЋ - виши судијски сарадник,

телефон: 018/504-245,

е-маил: milos.stevanovic@ni.os.sud.rs

Руковалац тајним подацима

Контакт телефон руковаоца тајним подацима, судије Бојана Павића, је 018/504-335.

Одлука о одређивању руковаоца тајним подацима у Основном суду у Нишу Величина: 0.02 MB

Правилник о тајним подацима

Правилник о тајним подацима из делокруга Основног суда у Нишу Величина: 0.13 MB

Одлука о одређивању тајности података

Одлука о одређивању тајности података у Основном суду у Нишу Величина: 0.1 MB