Контакт подаци

Седиште суда - Палата правде:
ул. Вожда Карађорђа 23, Ниш
    
    
Пријемна канцеларија:
ул. Радетова 2, Сврљиг
    
 

Основни суд у Нишу - основни подаци

Седиште Основног суда у Нишу: Улица Вожда Карађорђа бр. 23, 18105 Ниш

телефон: 018/504-102 - информације

телефон: 018/504-158 - Управа

факс: 018/504-034

Пријемна канцеларија Основног суда у Нишу: Улица Радетова бр.2, 18360 Сврљиг

телефон: 018/821-019

Email: uprava@ni.os.sud.rs -  ИСКЉУЧИВО ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

Интернет презентација: www.ni.os.sud.rs


УПРАВА СУДА

Секретар суда

Александра Стојичић,
контакт телефон: 018/504-158

Административно технички секретар
заказивање пријема странака

Бранкица Недељковић,
контакт телефон: 018/504-159

Портпарол суда

судија Ана Величковић,
контакт телефон: 064/819-68-54,
е-mail: portparol@ni.os.sud.rs
замена судија Јелена Ћирић,
контакт телефон: 018/504-266

Сарадник за персонална питања

Марлена Стојановић,
контакт телефон: 018/504-100
e-mail: marlena.stojanovic@ni.os.sud.rs 

 

КОРИСНО

Инфо-служба
информације о предметима

Канцеларија бр. 35,
контакт телефон: 018/504-102

Пријем електронских поднесака

е-mail: podnesak@ni.os.sud.rs
начин пријема електронских поднесака

 

ПИСАРНИЦА

Управитељ писарница

Катарина Милојевић,
контакт телефон: 018/504-051,
e-mail: upravitelj@ni.os.sud.rs

Парнична писарница

Сања Јовановић - шеф писарнице,
контакт телефон: 018/504-106

Писарница радних спорова

Јелена Миланов - шеф писарнице,
контакт телефон: 018/504-115

Кривична писарница

Јелена Филиповић - шеф писарнице,
контакт телефон: 018/504-108

Ванпарнична писарница

Зорица Ковачевић - шеф писарнице,
контакт телефон: 018/504-240

Извршна писарница

Илинка Пешут - шеф писарнице,
контакт телефон: 018/504-299