Добро дошли на интернет презентацију Основног суда у Нишу!

 

Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“, број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др.закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 – др. закон, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – одлука УС, 87/18 и 88/18 – одлука УС) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, број 101/13) између осталих судова у Републици Србији, дана 01.01.2014. године основан је и Основни суд у Нишу, одређено његово седиште и подручје на којем врши надлежност. 

 

Седиште Основног суда у Нишу налази се у Палати правде. У истој згради смештени су Виши суд у Нишу, Основно јавно тужилаштво у Нишу, Више јавно тужилаштво у Нишу као и организациона јединица – центар Правосудне академије у Нишу.

Пријемна канцеларија Основног суда у Нишу се налази у Сврљигу. У овој канцеларији обављају се послови пријема писмена и оверавања исправа и потписа.


Назив органа: Основни суд у Ниш

Седиште суда:  ул. Вожда Карађорђа бр. 23, Ниш

Пријемна канцеларија: ул. Радетова бр. 2, Сврљиг