Судије

Сходно Одлуци о броју судија у судовима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017, 10/2018, 14/2018, 31/2018, 58/2018, 68/2018, 102/2018, 10/2019, 48/2019 и 67/2019) утврђено је да у Основном суду у Нишу поступа 78 судија (укључујући и председника суда). Тренутно, у Основном суду у Нишу, судијску функцију обавља 71 судија.

 

Годишњим распоредом послова утврђена је врста судијског посла за сваког судију. Такође, овим распоредом се утврђују судска одељења и већа као и судије које у њима поступају.