ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕДАЈЕ ОСНОВНОМ СУДУ У НИШУ ПОДНЕСАКА У ОБЛИКУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА

Законом о парничном поступку (члан 98), Закоником о кривичном поступку (члан 230), Законом о општем управном поступку (члан 57) и Судским пословником (члан 157а) прописано је да странка може предати/доставити суду поднесак и у облику електронског документа путем електронске поште на адресу електронске поште која је од стране органа јавне власти одређена за пријем електронских поднесака.

Детаљније информације о начину предаје поднесака у електронском облику можете прочитати ОВДЕ.