Због недостатка радне снаге радно време пријемне канцеларије Основног суда у Нишу за дан 14.02.2023. године је до 13 часова.