Одлагање суђења

Списак суђења која се одлажу можете погледати у табели испод. О новом датуму одржавања рочишта, странке и остали учесници у поступку, ће бити обавештени накнадно писаним путем.


25.12.2023.

СУДИЈА
СУДНИЦАБРОЈ ПРЕДМЕТА

Ристић Татјана

49

сва суђења