Решења о постављању привременог заступника

П 6866/2023 Величина: 0.06 MB
П 3926/2022 Величина: 1.12 MB
П 1950/2023 Величина: 0.03 MB
П 5312/2023 Величина: 0.03 MB
П 1651/2023 Величина: 0.03 MB
П 3216/2023 Величина: 0.04 MB
П 2776/2023 Величина: 0.04 MB
П 5609/2023 Величина: 0.04 MB
И.И. 4087/2018 - разрешење привременог заступника Величина: 1.01 MB
П 3537/2022 Величина: 0.03 MB
П 4209/2023 Величина: 0.04 MB
П 2462/2023 Величина: 0.04 MB
П 5674/2023 Величина: 0.03 MB
П 5231/2022 Величина: 0.02 MB
П 3561/2023 Величина: 0.05 MB
П 2566/2023 Величина: 0.28 MB
И.И. 4087/2018 Величина: 0.45 MB
И.И. 4436/2016 Величина: 0.48 MB
П 2819/2023 Величина: 0.22 MB
П 2428/2023 Величина: 0.76 MB
П 5286/2023 Величина: 1.22 MB
П 2769/2023 Величина: 0.1 MB
П 6188/2022 Величина: 0.11 MB
П 7074/2022 (П 5450/2020) - исправка решења Величина: 0.35 MB
П 5818/2022 Величина: 0.32 MB
П 506/2022 - Решење се ставља ван снаге Величина: 0.39 MB
П 2025/2023 Величина: 0.31 MB
П 1976/2023 Величина: 0.92 MB
П 7021/2022 Величина: 0.3 MB
П 3483/2021 Величина: 0.3 MB
П 6598/2022 Величина: 0.22 MB
П 6105/2022 Величина: 0.26 MB
П 6477/2022 Величина: 0.31 MB
П 3057/2022 Величина: 0.26 MB
П 9544/2021 Величина: 0.57 MB
П 1385/2023 Величина: 0.3 MB
П 1154/2022 Величина: 0.04 MB
П 6451/2019 Величина: 0.04 MB
P 2589/2023 Величина: 0.03 MB
ИИ 949/2022 Величина: 0.87 MB
П 6728/2022 Величина: 0.04 MB
П 20243/2021 Величина: 0.04 MB
П 2302/2023 Величина: 0.36 MB
П 170/2022 Величина: 0.03 MB
П 2740/2022 Величина: 0.77 MB
П 3294/2022 Величина: 0.66 MB
П 6251/2022 Величина: 0.78 MB
П 316/2022 Величина: 0.04 MB
П 13691/2021 Величина: 0.05 MB
П 1619/2022 Величина: 0.02 MB
П 892/2022 Величина: 0.04 MB
П 5892/2022 Величина: 0.04 MB
П 7092/2022 Величина: 0.02 MB
П 545/2023 Величина: 0.04 MB
И.И. 6175/2022 Величина: 0.13 MB
П 16623/2021 Величина: 0.04 MB
И.И. А61/16 Величина: 0.83 MB
П 19952/2021 Величина: 0.04 MB
П 16337/2021 Величина: 0.05 MB
П 5089/2018 Величина: 0.17 MB
П 66/2023 Величина: 0.04 MB
П 6321/2022 Величина: 0.06 MB
П 10456/2020 Величина: 0.1 MB
П 18399/2021 Величина: 0.04 MB
П 3594/2022 Величина: 0.05 MB
П 4108/2021 Величина: 1.38 MB
П 892/2022 Величина: 0.42 MB
П 4078/2022 Величина: 0.81 MB
П 1938/2022 Величина: 0.56 MB
П 5702/2022 Величина: 1.07 MB
П 10397/2021 Величина: 1.02 MB
П 20172/2021 - Драгутин Филиповић Величина: 0.8 MB
П 20172/2021 - Милан Димитријевић Величина: 1.06 MB
П 942/2022 Величина: 0.42 MB
П 3036/2022 Величина: 0.06 MB
П 2858/2019 Величина: 0.05 MB
П 10569/2020 Величина: 0.05 MB
П 5421/2022 Величина: 0.1 MB
П 7969/2021 Величина: 0.05 MB
П 8427/2020 Величина: 0.06 MB