Огласи о продаји покретних ствари


БРОЈ ПРЕДМЕТА
ОГЛАС О ПРОДАЈИ
ДАТУМ ЗАКАЗАНЕ ПРОДАЈЕ

И.ИB A66/16

Продаја покретних ствари

10.05.2024.

И.ИB 209/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

09.05.2024.

И.ИB 377/20

Продаја покретних ствари

08.05.2024.

И.И 936/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

08.05.2024.

И.И 1073/23

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

26.04.2024.

И.ИB 20/20

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

26.04.2024.

И.ИB 522/20

Продаја покретних ствари

30.04.2024.

И.ИBK 942/19

Продаја покретних ствари

24.04.2024.

И.ИBK 201/20

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

Закључак о исправци Закључка о продаји

24.04.2024.

И.ИB 163/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

25.04.2024.

ИВK 2695/19

Продаја покретних ствари

24.04.2024.

И.И 960/23

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

23.04.2024.

И.И 4598/23

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

17.04.2024.