Архива огласа


БРОЈ ПРЕДМЕТА
ОГЛАС О ПРОДАЈИ
ДАТУМ ЗАКАЗАНЕ ПРОДАЈЕ

И.И 4436/16

Продаја непокретности

Закључак о отказивању продаје

12.04.2024.

И.И 1277/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

12.04.2024.

И.ИB 225/23

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

09.04.2024.

ИВK 171/15

Продаја покретних ствари

03.04.2024.

И.И 1252/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

29.03.2024.

И.ИB 20/20

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

29.03.2024.

И.ИBK 857/15

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

29.03.2024.

И.И 977/17

Продаја непокретности

Закључак о одлагању продаје

27.03.2024.

И.ИВ 161/20

Продаја непокретности

26.03.2024.

ИВ 252/20

Продаја покретних ствари

22.03.2024.

И.И 70/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

22.03.2024.

ИВK 82/18

Продаја покретних ствари

21.03.2024.

И.ИВ 113/23

Продаја непокретности

20.03.2024.

И.И 1073/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

20.03.2024.

И.И 960/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

19.03.2024.

И.ИB 356/20

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

Закључак о одлагању продаје

15.03.2024.

И.И 1277/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

13.03.2024.

Изв 1497/15

Продаја покретних ствари

13.03.2024.

И.И 35/20

Продаја непокретности

11.03.2024.

И.ИВK 889/13

Продаја непокретности

Закључак о отказивању продаје

11.03.2024.

И.ИВK 1945/13

Продаја непокретности

11.03.2024.

И.ИB 223/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

05.03.2024.

ИВ 522/20

Продаја покретних ствари

05.03.2024.

ИВK 171/15

Продаја покретних ствари

04.03.2024.

И.И 404/22

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

29.02.2024.

И.И 1252/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

29.02.2024.

И.И 1443/21

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

28.02.2024.

ИВK 3111/14

Продаја покретних ствари

28.02.2024.

И.ИВ 373/20

Продаја непокретности

23.02.2024.

И.ИВ 161/20

Продаја непокретности

23.02.2024.

ИВ 297/20

Продаја покретних ствари

23.02.2024.

ИВ 252/20

Продаја покретних ствари

23.02.2024.

ИВ 202/20

Продаја покретних ствари

20.02.2024.

И.ИB 225/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

20.02.2024.

ИВK 82/18

Продаја покретних ствари

20.02.2024.

И.И 960/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

14.02.2024.

И.И 1073/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

14.02.2024.

Изв 231/14

Продаја покретних ствари

14.02.2024.

И.И 1447/23

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

13.02.2024.

Изв 1497/15

Продаја покретних ствари

14.02.2024.

И.И 1277/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

14.02.2024.

И.И 1447/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

Закључак о отказивању продаје

13.02.2024.

И.ИB 356/20

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

13.02.2024.

И.ИB 170/18

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

12.02.2024.

И.И 956/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

09.02.2024.

И.ИВ 353/19

Продаја непокретности

Закључак о одлагању продаје

02.02.2024.

И.ИBK 318/18

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

02.02.2024.

И.И 1443/21

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

31.01.2024.

И.ИВ 429/18

Продаја непокретности

31.01.2024.

И.ИВ 636/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

28.12.2023.

И.И 1156/21

Продаја непокретности непосредном погодбом

26.01.2024.

И.И 4436/16

Продаја непокретности

Закључак о отказивању продаје

25.01.2024.

И.ИB 223/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

25.01.2024.

И.И 924/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

26.01.2024.

И.ИВ 202/20

Продаја покретних ствари

19.01.2024.

И.ИВ 297/20

Продаја покретних ствари

19.01.2024.

И.ИВ 225/13

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

19.01.2024.

И.ИВ 356/20

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

18.01.2024.

Изв 1497/15

Продаја покретних ствари

17.01.2024.

Изв 231/14

Продаја покретних ствари

16.01.2024.

И.И 956/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

12.01.2024.

И.И 1543/19

Продаја покретних ствари

Закључак о одлагању продаје

12.01.2024.

И.ИВ 283/20

Продаја покретних ствари

11.01.2024.

И.ИВ 206/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

Закључак о одлагању продаје

11.01.2024.

И.ИВ 429/18

Продаја непокретности

10.01.2024.

И.И 35/20

Продаја непокретности

Закључак о отказивању продаје

03.01.2024.

И.И 239/22

Продаја непокретности непосредном погодбом

29.12.2023.

И.И 302/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

28.12.2023.

И.И 1110/17

Продаја покретних ствари

27.12.2023.

И.ИВK 878/19

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

22.12.2023.

И.ИВK 318/18

Продаја покретних ствари

15.12.2023.

И.И 1543/19

Продаја покретних ствари

15.12.2023.

И.ИВ 208/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

14.12.2023.

И.ИВ 170/18

Продаја покретних ствари

08.12.2023.

И.ИВ 429/18

Продаја непокретности

08.12.2023.

И.ИВ 776/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

07.12.2023.

И.И 924/2

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

06.12.2023.

И.ИВ 283/20

Продаја покретних ствари

05.12.2023.

И.ИВ 24/19

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

01.12.2023.

И.ИВ 110/20

Продаја непокретности

29.11.2023.

И.И 1156/21

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

28.11.2023.

И.ИВ 161/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

18.11.2023.

И.И 884/23

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

17.11.2023.

И.И 1543/19

Продаја покретних ствари

17.11.2023.

И.И 1192/22

Продаја непокретности непосредном погодбом

16.11.2023.

И.ИВK 318/18

Продаја покретних ствари

15.11.2023.

И.И 461/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

Закључак о отказивању продаје

15.11.2023.

И.И 328/20

Продаја покретних ствари

15.11.2023.

И.ИВ 316/20

Продаја покретних ствари

14.11.2023.

И.И 884/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

Закључак о одлагању продаје

14.11.2023.

И.И 98/23

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

10.11.2023.

И.ИВ 170/18

Продаја покретних ствари

10.11.2023.

И.И 924/20

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

07.11.2023.

И.И 4436/16

Продаја непокретности

Закључак о отказивању продаје

03.11.2023.

И.И 1156/21

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

Допуна Закључка о продаји непокретности

03.11.2023.

И.И 621/22

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

03.11.2023.

И.ИВ 283/20

Продаја покретних ствари

03.11.2023.

И.ИВ 208/20

Продаја покретних ствари

03.11.2023.

И.ИВ 636/20

Продаја покретних ствари

Закључак о одлагању продаје

31.10.2023.

И.ИВ 591/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

27.10.2023.

И.ИВ 436/20

Продаја покретних ствари

26.10.2023.

И.ИВК 878/19

Продаја покретних ствари

25.10.2023.

И.ИВ 776/20

Продаја покретних ствари

25.10.2023.

И.ИВ 24/19

Продаја покретних ствари

20.10.2023.

И.ИВ 513/20

Продаја непокретности непосредном погодбом

19.10.2023.

И.ИВ 353/19

Продаја непокретности

18.10.2023.

И.И 884/23

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

18.10.2023.

И.И 884/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

16.10.2023.

И.И 884/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

13.10.2023.

И.ИВ 191/22

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

13.10.2023.

И.ИВ 214/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

13.10.2023.

И.ИВ 161/20

Продаја непокретности

13.10.2023.

И.ИВ 283/20

Продаја покретних ствари

06.10.2023.

И.ИВ 208/20

Продаја покретних ствари

Закључак о одлагању продаје

06.10.2023.

И.И 949/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

Закључак о одлагању продаје

06.10.2023.

И.И 1192/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

05.10.2023.

И.ИВ 636/20

Продаја покретних ствари

03.10.2023.

И.ИВK 878/19

Продаја покретних ствари

25.09.2023.

И.И 414/22

Продаја непокретности непосредном погодбом

22.09.2023.

И.ИВ 46/21

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

22.09.2023.

И.ИВ 196/19

Продаја непокретности

22.09.2023.

И.ИВ 24/19

Продаја покретних ствари

22.09.2023.

И.И 98/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

21.09.2023.

И.И 621/22

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

21.09.2023.

И.ИВ 436/20

Продаја покретних ствари

21.09.2023.

И.ИВ 597/20

Продаја непокретности

20.09.2023.

И.ИВ 522/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

20.09.2023.

И.И 884/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

18.09.2023.

И.ИВ 353/19

Продаја непокретности

15.09.2023.

И.И 868/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

15.09.2023.

И.И 966/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

15.09.2023.

И.ИВ 574/20

Продаја покретних ствари

Закључак о отказивању продаје

15.09.2023.

И.И 884/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

14.09.2023.

И.ИВ 161/20

Продаја непокретности

13.09.2023.

И.ИВ 191/22

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

13.09.2023.

И.И 1192/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

07.09.2023.

И.ИВ 208/20

Продаја покретних ствари

07.09.2023.

И.И 1471/17

Продаја непокретности

06.09.2023.

И.И 2387/22

Продаја непокретности

05.09.2023.

И.ИВ 513/20

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

01.09.2023.

И.ИВК 1118/22

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

31.08.2023.

И.И 706/22

Продаја непокретности

30.08.2023.

И.И 746/22

Продаја непокретности непосредном погодбом

28.08.2023.

И.ИВ 452/20

Продаја покретних ствари

25.08.2023.

И.ИВK 66/13

Продаја покретних ствари

25.08.2023.

И.ИВK 878/19

Продаја покретних ствари

25.08.2023.

И.И 98/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

24.08.2023.

И.И 621/22

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

24.08.2023.

И.ИВ 436/20

Продаја покретних ствари

22.08.2023.

И.ИВ 591/20

Продаја покретних ствари

22.08.2023.

И.ИВ 597/20

Продаја непокретности

22.08.2023.

И.И 884/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

17.08.2023.

И.ИB 20/20

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

Закључак о отказивању продаје

16.08.2023.

И.И 884/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

15.08.2023.

И.И 72/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

11.08.2023.

И.И 513/20

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

10.08.2023.

И.ИВ 522/20

Продаја покретних ствари

10.08.2023.

И.И 706/22

Продаја непокретности

08.08.2023.

И.И 72/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

04.08.2023.

И.И 70/20

Продаја покретних ствари

28.07.2023.

И.И 239/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

25.07.2023.

И.ИВ 37/23

Продаја непокретности непосредном погодбом

20.07.2023.

И.И 521/20

Продаја непокретности

20.07.2023.

И.И A61/16

Продаја непокретности

Закључак о одлагању продаје

19.07.2023.

И.И 72/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

14.07.2023.

И.ИВ 522/20

Продаја покретних ствари

13.07.2023.

И.ИВ 597/20

Продаја непокретности непосредном погодбом

12.07.2023.

И.И 447/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

12.07.2023.

И.ИВ 214/20

Продаја покретних ствари

12.07.2023.

И.ИВK 556/18

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

12.07.2023.

И.И 72/23

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

07.07.2023.

И.ИВ 469/20

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

07.07.2023.

И.ИВ 776/20

Продаја покретних ствари

05.07.2023.

И.И A61/16

Продаја непокретности

03.07.2023.

И.ИВ 289/20

Продаја покретних ствари

30.06.2023.

И.И 70/20

Продаја покретних ствари

30.06.2023.

И.И 302/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

22.06.2023.

И.ИВ 525/20

Продаја покретних ствари

22.06.2023.

И.ИВ 637/20

Продаја покретних ствари

Закључак о отказивању продаје

20.06.2023.

И.ИВ 216/21

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

16.06.2023.

И.ИВ 236/18

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

16.06.2023.

И.ИВ 167/20

Продаја непокретности

14.06.2023.

И.И A61/16

Продаја непокретности

14.06.2023.

И.ИВК 1774/12

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

14.06.2023.

И.И 943/22

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

12.06.2023.

И.ИВ 214/20

Продаја покретних ствари

12.06.2023.

И.ИВ 469/20

Продаја покретних ствари

09.06.2023.

И.ИВ 591/20

Продаја покретних ствари
Закључак о одлагању продаје

08.06.2023.

И.ИВ 597/20

Продаја непокретности

02.06.2023.

И.ИВK 556/18

Продаја покретних ствари

01.06.2023.

И.ИВ 289/20

Продаја покретних ствари

31.05.2023.

И.И 72/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

25.05.2023.

И.И 746/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

25.05.2023.

И.ИВК 775/18

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

22.05.2023.

И.И A61/16

Продаја непокретности

22.05.2023.

И.И 841/20

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања
Закључак о одлагању продаје

12.05.2023.

И.ИВ 469/18

Продаја покретних ствари

12.05.2023.

И.ИВ 637/20

Продаја покретних ствари

18.05.2023.

И.И 414/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања
Закључак о исправци закључка о продаји непокретности 

11.05.2023.

И.ИВ 170/18

Продаја покретних ствари

11.05.2023.

И.ИВ 429/18

Продаја непокретности
Закључак о одлагању продаје

10.05.2023.

И.И 452/22

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

09.05.2023.

И.ИВ 236/18

Продаја покретних ствари

08.05.2023.

И.ИВК 814/18

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

04.05.2023.

И.ИВК 754/16

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

04.05.2023.

И.ИВ 597/20

Продаја непокретности

03.05.2023.

И.И 1577/17

Продаја непокретности

Закључак о одлагању продаје

28.04.2023.

И.ИВ 591/20

Продаја покретних ствари

28.04.2023.

И.ИВК 1404/19

Продаја покретних ствари

26.04.2023.

И.И 72/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

25.04.2023.

И.ИВК 556/18

Продаја покретних ствари

25.04.2023.

И.ИВК 1774/12

Продаја покретних ствари

25.04.2023.

И.И 295/22

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

25.04.2023.

И.И 239/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

21.04.2023.

И.ИВК 1141/19

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

19.04.2023.

И.ИВ 243/21

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања
Закључак о одлагању продаје

13.04.2023. - одложено

И.ИВ 236/18

Продаја покретних ствари

07.04.2023.

ОПРМ 2/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

06.04.2023.

И.И 338/22

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

06.04.2023.

И.ИВК 775/18

Продаја покретних ствари

04.04.2023.

И.ИВ 216/21

Продаја путем електронског јавног надметања

03.04.2023.

И.ИВК 754/16

Продаја покретних ствари

31.03.2023.

ОПРМ 1/22

Продаја путем електронског јавног надметања

31.03.2023.

И.ИВК 1774/12

Продаја покретних ствари

30.03.2023.

И.ИВК 556/18

Продаја покретних ствари

30.03.2023.

И.ИВ 170/18

Продаја покретних ствари

30.03.2023.

И.ИВ 5/21

Продаја непокретности непосредном погодбом

30.03.2023.

И.ИВК 1404/19
(стари број И.ИВК 461/13)

Продаја покретних ствари

28.03.2023.

И.И 668/19

Продаја покретних ствари

24.03.2023.

И.И 414/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

21.03.2023.

И.ИВК 814/18

Продаја покретних ствари

21.03.2023.

И.ИВ 3АМ 1/22

Продаја непокретности

16.03.2023.

И.И 730/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

15.03.2023.

И.И 72/23

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

14.03.2023.

И.И 2372/20

Продаја покретних ствари

14.03.2023.

И.ИВК 775/18

Продаја путем електронског јавног надметања

10.03.2023.

ОПРМ 2/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

09.03.2023.

И.И 1443/21

Продаја путем електронског јавног надметања

09.03.2023.

И.И 354/22

Продаја путем електронског јавног надметања

08.03.2023.

И.И 447/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

08.03.2023.

И.ИВ 243/21

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

07.03.2023.

И.И 239/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања
Закључак о одлагању продаје

03.03.2023. - одложено

И.И 583/21

Продаја непокретности непосредном погодбом

03.03.2023.

И.И 1191/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

03.03.2023.

И.ИВК 21/15

Продаја покретних ствари

02.03.2023.

И.ИВК 869/17

Продаја покретних ствари

28.02.2023.

И.ИВ 216/21

Продаја путем електронског јавног надметања
Закључак о одлагању продаје

28.02.2023.

И.И 537/20

Продаја непокретности

28.02.2023.

И.ИВК 1472/13

Продаја покретних ствари

27.02.2023.

ИЗВ 2451/15

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

25.02.2023.

И.ИВ 167/20

Продаја непокретности
Закључак о отказивању продаје

24.02.2023. - отказано

И.ИВК 1141/19

Продаја покретних ствари

24.02.2023.

И.И A3354/16

Продаја покретних ствари
Закључак о отказивању продаје

24.02.2023. - отказано

И.И 1091/18

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

23.02.2023.

И.И 414/22

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

22.02.2023.

И.ИВ 345/19

Продаја покретних ствари

22.02.2023.

И.И A47/16

Продаја покретних ствари
Закључак о отказивању продаје

22.02.2023. - отказано

И.И 668/19

Продаја покретних ствари

22.02.2023.

И.И 382/22

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања
Закључак о одлагању продаје

21.02.2023. - одложено

И.И 1481/20

Продаја покретних ствари

21.02.2023.

И.ИВ 104/22

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

20.02.2023.

И.ИВК 814/18

Продаја покретних ствари

20.02.2023.

И.ИВ 243/21

Продаја непокретности путем електронског јавног надметања

14.02.2023.

И.ИВ 530/20

Продаја непокретности

14.02.2023.

И.ИВ 3АМ 1/22

Продаја непокретности

14.02.2023.

И.И 2372/20

Продаја покретних ствари
Закључак о отказивању продаје

14.02.2023.

И.И 452/22

Продаја покретних ствари путем електронског јавног надметања

14.02.2023.

И.И 596/20

Продаја покретних ствари

13.02.2023.

И.И 26/22

Продаја непокретности непосредном погодбом

10.02.2023.

И.И 1118/22

Продаја покретних ствари

09.02.2023.

И.ИВК А599/16

Продаја покретних ствари непосредном погодбом

07.02.2023.

И.ИВК 135/18

Продаја покретних ствари непосредном погодбом
Закључак о отказивању продаје

07.02.2023. - отказано

И.И 1443/21

Продаја путем електронског јавног надметања

07.02.2023.

И.И 354/22

Продаја путем електронског јавног надметања

06.02.2023.

И.И 338/22

Продаја путем електронског јавног надметања

06.02.2023.