Јавне набавке 2022. година

ЈН 7/2022: Набавка дактило столица

Позив за подношење понуда Величина: 0.34 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.1 MB

ЈН 1-3/2022: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда Величина: 0.69 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.13 MB

ЈН 12/2022: Набавка клима уређаја - сплит систем

Позив за подношење понуда Величина: 1.03 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.79 MB

ЈН 17/2022: Набавка полица за архиву

Позив за подношење понуда Величина: 0.94 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.77 MB

ЈН 3-2/2022: Набавка потрошног материјала

Позив за подношење понуда Величина: 0.97 MB
Обавештење о промени рока Величина: 0.02 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.3 MB

ЈН 3-1/2022: Набавка потрошног материјала

Позив за подношење понуда Величина: 0.97 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.04 MB

ЈН 6/2022: Набавка правне базе прописа "Paragraf-lex"

Одлука о додели уговора Величина: 1.02 MB

ЈН 8/2022: Набавка услуге сервисирања клима уређаја

Позив за подношење понуда Величина: 0.99 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.89 MB

ЈН 4/2022: Набавка тонера за ласерске штампаче

Позив за подношење понуда Величина: 0.95 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.8 MB

ЈН 3/2022: Набавка кухињског бојлера

Позив за подношење понуда Величина: 0.83 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.77 MB

ЈН 1/2022: Набавка услуге сервисирања службеног аутомобила

Позив за подношење понуда Величина: 0.7 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.8 MB

ЈН 2/2022: Набавка моторног безоловног "евро премијум БМБ95" бензина

Позив за подношење понуда Величина: 0.71 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.66 MB