Јавне набавке 2023. година


НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈАРОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 7-1/2023: Набавка добара - канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 08.11.2023. до 12:00

ЈН 3/2023: Набавка добара – потрошни материјал за потребе Основног суда у Нишу - партија 3

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 07.11.2023. до 12:00

ЈН 7/2023: Набавка добара - канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда
Oдлука о обустави поступка

 01.11.2023. до 12:00

ЈН 8/2023: Набавка услуге сервисирања клима уређаја

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 12.06.2023. до 12:00

ЈН 6/2023: Набавка добара - правне базе прописа „Прописи.нет плус“

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 09.06.2023. до 12:00

ЈН 11/2023: Набавка услуге – сервисирање штампача – партија 3

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 10.05.2023. до 12:00

ЈН 4/2023: Набавка добара – тонери за ласерске штампаче

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 26.04.2023. до 12:00

ЈН 3/2023: Набавка добара – акумулатор за путничко возило 12V-55Аh - партија 2

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 03.04.2023. до 12:00

ЈН 3/2023: Набавка добара - рачунарска машина за потребе рачуноводства - партија 1

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 29.03.2023. до 12:00

ЈН 11/2023: Набавка радова - замена прозорских стакала - партија 2

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 13.03.2023. до 12:00

ЈН 2/2023: Набавка добара - моторног безоловног „евро премијум бензина БМБ95“ и „евро дизела“

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 20.02.2023. до 12:00

ЈН 17/2023: Набавка добара - патике за потребе достављача - партија 2

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 07.02.2023. до 12:00

ЈН 17/2023: Набавка добара – јакне са улошком за потребе Правосудне страже - партија 1

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 07.02.2023. до 12:00