Јавне набавке 2023. година


НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈАРОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 3/2023: Набавка добара - рачунарска машина за потребе рачуноводства - партија 1

Позив за подношење понуда

 29.03.2023. до 12:00

ЈН 11/2023: Набавка радова - замена прозорских стакала - партија 2

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 13.03.2023. до 12:00

ЈН 2/2023: Набавка добара - моторног безоловног „евро премијум бензина БМБ95“ и „евро дизела“

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 20.02.2023. до 12:00

ЈН 17/2023: Набавка добара - патике за потребе достављача - партија 2

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 07.02.2023. до 12:00

ЈН 17/2023: Набавка добара – јакне са улошком за потребе Правосудне страже - партија 1

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 07.02.2023. до 12:00