План јавних набавки

У складу са чл. 88 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019), Основни суд у Нишу објављује план јавних набавки и све његове касније измене и допуне на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ - 2023.година

План јавних набавки за 2023. годину - Одлука о усвајању (јавне набавке на које се Закон не примењује) Величина: 0.63 MB
План јавних набавки за 2023. годину - Одлука о усвајању Величина: 0.99 MB
Измена плана јавних набавки за 2023. годину - Одлука о усвајању Величина: 0.57 MB
Друга измена плана јавних набавки за 2023. годину - Одлука о усвајању Величина: 0.03 MB
Измењен план ЈН за 2023. годину Величина: 0.4 MB
Трећа измена плана јавних набавки за 2023. годину - Одлука о усвајању Величина: 0.35 MB
Измењен план ЈН за 2023. годину Величина: 0.03 MB
Четврта измена плана јавних набавки за 2023. годину - Одлука о усвајању Величина: 0.34 MB
Измењен план ЈН за 2023. годину Величина: 0.01 MB

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ - 2022.година

План јавних набавки за 2022. годину Величина: 0.4 MB
План јавних набавки за 2022. годину (ЈН на које се Закон не примењује) Величина: 0.4 MB
Измена плана јавних набавки за 2022. годину (ЈН на које се Закон не примењује) Величина: 0.42 MB